El teatre gironí viu un estat 'd'efervescència' als escenaris de la província

Un 21% dels espectacles pertany a companyies de la demarcació

L'Associació Gironina de Teatre ha elaborat un informe per conèixer la incidència de les companyies professionals de Girona sobre les programacions escèniques de la demarcació.

Sobre una mostra de 2.500 espectacles, l'estudi conclou que només un 21% dels espectacles vistos a les principals ciutats són produïts per companyies gironines. Segons l'estudi, el territori viu un moment "d'efervescència teatral" que no es reflecteix però en la presència de les companyies gironines a les sales.

Per això, demanen més implicació de teatres i programadors per crear una xarxa gironina de teatre per fer girar els espectacles. L'objectiu és aconseguir que un 51% del total exhibit sigui de produccions autòctones.

L'informe ha analitzat les dades dels darrers quatre anys en les ciutats i pobles més grans de la demarcació que compten amb teatres municipals o cicles de teatre. Des de l'Associació Gironina de Teatre (AGT) han volgut avaluar només els espectacles professionals i, per tant, no són objecte de l'estudi les produccions amateurs. Així mateix, per considerar si un espectacle és gironí o no, s'ha tingut en compte sobretot que l'equip artístic tingui majoria de presència de professionals de Girona o que la seu social estigui a la demarcació.

En base a aquests principis, s'ha pres de mostra un total de 2.500 espectacles gràcies a les dades facilitades per programadors, ajuntaments i registres del Departament de Cultura. Un cop analitzades les dades, l'estudi determina que un 21,31% de les programacions que durant aquests quatre anys s'han vist a les comarques gironines eren de companyies autòctones. En concret, es tracta de 203 espectacles sobre un total de 1.065 creacions professionals exhibides a la demarcació.


Un dels autors de l'informe, Nene Coca, ha explicat que creuen que aquest tant per cent és insuficient. "Vivim en un moment d'efervescència teatral però les companyies gironines no tenen prou incidència", ha valorat Coca, que remarca que a l'estudi es fixa com a objectiu a assolir arribar al 51%.

Algunes idees per millorar

Per aconseguir aquest objectiu, els autors de l'informe -Laura Garcia i Nene Coca-, apunten diverses idees. Per una banda, la creació d'una xarxa gironina de teatre professional que afavoreixi la contractació d'espectacles locals i possibiliti a les companyies fer gira. Segons apunta Coca, si un espectacle té lligats deu 'bolos' ofereix preus més avantatjosos als teatres i, a més, té garantits pràcticament els ingressos per pagar la producció.

L'estudi també demana que, un cop arrenqui novament l'activitat al Centre d'Arts Escèniques El Canal, entre les polítiques del centre hi hagi la creació d'espectacles locals. En breu s'obrirà el concurs per a la contractació del director artístic que ha de liderar aquest espai de creació. 
D'altra banda, l'estudi es completa amb una enquesta telefònica a 19 programadors. Entre les respostes més destacades, es troba que un 78% recolzaria una iniciativa per millorar la presència d'espectacles gironins a les sales i també que la nota mitjana que posen a les creacions de les companyies locals és de 3,83 sobre 5.

Aquest informe s'enviarà a programadors, responsables de teatres i també polítics amb responsabilitats en àmbits culturals per tal d'analitzar l'aplicació d'alguna de les idees que exposen els autors.