Els cavalls sacrificats a l'Escorxador del Gironès eren aptes per al consum humà

La carn d'aquests animals ja no es troba al mercat

Els cavalls que la trama francesa hauria portat a sacrificar a l'Escorxador del Gironès eren aptes per al consum humà. Segons l'Agència de Salut Pública, tots els animals van superar els controls veterinaris preceptius, que es fan tant abans com després de matar-los.

S'estima que el volum de cavalls que la xarxa va desviar cap a Girona és petit i, en tot cas, la seva carn ja no es troba al mercat perquè totes les partides procedents de França que s'investiguen corresponen al 2011.

A més del registre al centre de Mas Xirgu, la Guàrdia Civil també va anar a un altre escorxador de la demarcació. Aquí, però, els seus responsables ja van acreditar que no havien sacrificat cavalls.

L'operació contra la xarxa que introduïa carn de cavall fraudulenta al mercat, i que va tenir com a epicentre el sud de França, va afectar de retruc dos escorxadors de les comarques gironines. En un d'ells, la Guàrdia Civil no va arribar ni a endur-se'n documentació, perquè els seus responsables ja van acreditar que allà no s'hi sacrificava equí.

De l'altre, l'Escorxador del Gironès, els agents sí que en van sortir amb caixes plenes de documents. En concret, es tracta dels registres de diverses partides de cavalls procedents de França. Ara bé, totes elles corresponen al 2011 i, per això, la seva carn ja no es troba al mercat. En aquests moments, la Guàrdia Civil està analitzant si tenen relació amb el frau que s'investiga a França.

Durant el registre a les instal·lacions, també hi era present personal de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que col·labora en la investigació del cas. D'entrada, i com a mesura cautelar mentre no es conegui el resultat de la investigació, l'agència ja ha adoptat la decisió de suspendre temporalment els sacrificis de cavalls al centre del Mas Xirgu.

Apta per a vendre

Ara bé, l'Agència de Salut Pública -com ahir ja va fer el fiscal de Marsella- també deixa clar que els la carn dels cavalls procedents de França era apta per vendre. "El fet que es tracti de cavalls inicialment no destinats al consum humà no implica necessàriament una alteració de les seves condicions de salut, sinó que haurien estat criats i engreixats de forma diferent als animals destinats a produir carn", indica l'agència en un comunicat.

La trama que ahir es va desmantellar a França enviava a sacrificar animals que abans havien servit a la indústria farmacèutica. I per no aixecar sospites, allò que feia era falsificar els documents de traçabilitat dels animals.

De moment, es desconeix quants cavalls procedents de la xarxa s'haurien enviat a sacrificar a l'Escorxador del Gironès (un centre que actua d'intermediari; és a dir, rep els animals, els sacrifica i els retorna a les empreses). "En qualsevol cas, ateses les produccions de l'escorxador registrat, s'estima que el volum d'animals seria reduït", precisa l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Controls veterinaris

L'agència també subratlla que totes les partides de cavalls procedents de França que s'estan investigant van passar els controls preceptius. Tant a l'Escorxador del Gironès com a la resta dels de Catalunya, hi ha un servei veterinari oficial que inspecciona individualment cadascun dels animals que s'envia a matar. Aquests controls es fan tant abans com després del sacrifici, per detectar lesions, indicis de malaltia o alguna altra irregularitat.

"Si algun presenta un comportament atípic, té alguna característica física fora de l'habitual o bé, un cop mort, presenta lesions o signes de malaltia, els veterinaris el retiren de la cadena alimentària", precisa el comunicat. I hi afegeix: "Els cavalls objecte de la investigació, en qualsevol cas, van passar el control veterinari habitual".

A més, de manera aleatòria, apart d'aquestes inspeccions visuals també es fan analítiques. Entre d'altres, es mira que la carn no contingui substàncies prohibides o d'altres que superin el límit legal, i que la facin inviable per al consum humà.

L'operació contra el tràfic de carn de cavall fraudulenta va mobilitzar un centenar d'agents de la Gendarmerie. Es va fer de manera simultània en onze departaments del sud de França i, fins ara, s'ha saldat amb 21 detinguts, entre els quals hi hauria el cervell de la trama. La majoria dels detinguts són majoristes de carn, però també hi ha veterinaris i un informàtic.