Actuacions urgents a la Muga per evitar l'expansió d'un nou cranc de riu exòtic

L'espècie es va detectar per primera vegada prop de l'embassament de Boadella

L'any 2010 tècnics contractats per la Generalitat van localitzar els primers individus d'una nova espècia de cranc de riu exòtic (Orconectes limosus) al riu Muga. La localització es va fer prop de l'embassament de Boadella i era la primera vegada a la península Ibèrica que es detectava aquest nova espècie invasora que és portadora d'una malaltia mortal per als crancs autòctons.

Un projecte de l'Obra Social de "la Caixa" i de la Diputació de Girona ha permès diverses actuacions per controlar l'espècie i evitar que s'expandeixi pel riu i arribi a l'embassament. Des del juny s'han capturat una vintena d'exemplars. L'any 2010, tècnics contractats pel Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Generalitat de Catalunya van localitzar dotze individus del cranc de riu exòtic Orconectes limosus al curs principal de la Muga, prop de l'embassament de Boadella. Era la primera vegada que es documentava la troballa d'aquesta espècie a tota la península Ibèrica.

Aquest nou cranc exòtic és una espècie de cranc de riu nativa de la costa est dels Estat Units i introduïda al voltant del 1880 a Alemanya. Posteriorment, es va dispersar i establir a bona part de l'Europa Central. Aquest cranc és portador de la pesta del cranc o afanomicosi i, per tant, és molt perillós i mortal per al cranc de riu autòcton, que encara conserva algunes poblacions importants a la conca de la Muga i que es troba en un estat de conservació vulnerable.

Una de les principals raons del declivi del cranc autòcton és la competència d'espècies invasores. Des de la segona meitat del segle XX, s'han anat introduint espècies de cranc de riu americanes, transportadores d'un fong al qual són immunes, però que causa la mort als crancs de riu europeus per la malaltia que provoca.

Les característiques d'aquest cranc exòtic

L'Orconectes limosus té el cos relativament llis però amb espines a diferents parts anteriors, així com a la part posterior de les crestes orbitals. Té unes característiques taques negres al final de les pinces i unes marques roges al llarg del cos. Aquesta espècie té un elevat potencial reproductor, ja que una femella pot arribar a desenvolupar 450 ous, i té un rang de tolerància molt ampli pel que fa a la qualitat de l'aigua.


Com combatre'l

Des de la primera detecció d'aquesta nova espècie de cranc de riu invasor se n'ha monitoritzat la població de manera contínua, cosa que ha permès constatar que l'espècie es localitza en una zona molt concreta de la Muga (en un tram de només 650 metres), que presenta una densitat molt baixa d'individus, que fins al moment no ha pogut penetrar dins l'embassament de Boadella, i que, tot i que s'han observat còpules, no s'ha detectat que la població augmenti.

Com que l'espècie està en un estat molt inicial, s'ha impulsat un projecte a dues bandes entre l'Obra Social de "la Caixa" i la Diputació de Girona per controlar l'espècie i evitar-ne l'expansió. En el projecte, en el que s'han invertit 9.000 euros, ha donat feina a dues persones que estaven en situació de risc d'exclusió social.

En el marc d'aquest projecte, des del juny s'estan realitzant diferents tècniques per capturar individus d'aquesta espècie invasora de cranc: captures manuals durant la nit, pesca elèctrica i caça amb parany.

Gràcies a aquestes actuacions, s'han retirat una vintena d'exemplars del riu. Segons les conclusions de l'estudi, gràcies a aquestes actuacions s'ha evitat l'expansió del cranc invasor a l'embassament de Boadella i a la resta del curs del riu.