Endesa retira més de 1.200 tones de residus a les comarques de Girona

La majoria era ferralla, runa i pals de formigó, entre d'altres, que s'han gestionat com a residus no especials

La companyia Endesa ha retirat 1.255 tones de residus durant el 2012 a les comarques de Girona. Es tracta de deixalles de tota mena derivades de diferents obres de manteniment i de millora de la xarxa elèctrica.

En concret, s'han processat 378 tones de residus especials, com per exemple oli aïllant, emulsions d'aigua amb oli i transformadors, mentre que el gruix important de deixalles s'han hagut de gestionar com a residus no especials. Es tracta de 877 tones de ferralla, runa, cablejat elèctric, pals de formigó, paper i plàstics, entre d'altres.

El tractament s'ha dut a terme als magatzems que la companyia té a les subestacions de Calella i de Mas Xirgu, a Girona. Aquestes infraestructures estan equipades amb un seguit de compartiments amb contenidors específics degudament etiquetats d'acord amb la naturalesa de cada residu, a més d'un magatzem tancat per a residus especials. Des d'aquests contenidors, els residus es lliuren als corresponents gestors especialitzats per al seu aprofitament o la seva eliminació controlada quan no és possible la seva reutilització.