El Consell d'Estudiants de la UdG denuncia que són ignorats pel Rectorat

Han protestat al Claustre d'avui posant-se nassos vermells i donar a entendre "fan el pallasso"

El Consell d'Estudiants (CdE) de la Universitat de Girona (UdG), ha carregat avui contra l'estructura de treball del centre al considerar que les seves opinions, votacions i accions no són preses en consideració per part del Rectorat. Amb tot, al llarg d'avui s'ha celebrat el Claustre de la universitat, màxim òrgan de govern del centre on hi té representació el consell.

La seva intervenció ha estat embolcallada per un ambient de protesta al utilitzar uns nassos vermells i fer entendre que fan "el pallasso" a l'hora de presentar les seves propostes i en totes les votacions. I és que la minoria de vots del CdE els deixa en una posició anecdòtica que els impossibilita fer sentir la seva veu. Aquesta ha estat precisament la seva queixa d'avui al apuntar que se senten "frustrats" al veure "el poc pes que tenim els estudiants en la presa de decisions".

Amb tot, consideren "especialment greu" com certes decisions depenen del Consell Social, "on primen els interessos polítics i econòmics en comptes dels acadèmics i formatius en interès dels estudiants i la societat en general". El CdE apunta que la seva poca influència en esdeveniments com el d'avui no els permet influir per evitar les retallades i altres accions que "perjudiquen als estudiants". És per aquest motiu que reclamen "se'ns tingui en compte i es primin els objectius de qualitat de l'ensenyament públic i no les motivacions polítiques i del sector privat", han reblat en un comunicat.

Taxa de pràctiques

Un dels darreres exemples de les mesures impopulars que han decidit aprovar des del Consell Social és una taxa imposada a les empreses que volen adquirir estudiants en pràctiques de la UdG. Segons especifica el conveni marc de col·laboració entre les empreses i la Universitat de Girona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes diu que "a cada conveni s'aplicarà el preu, aprovat pel Pressupost de la UdG, per a la tramitació dels convenis de cooperació educativa amb empreses o institucions per a la realització de pràctiques externes, amb independència que els estudiants percebin ajut de l'empresa o institució. En virtut de l'acord de la Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social, de data 10 de desembre de 2012, d'aplicació de bonificacions a les taxes de gestió de convenis de cooperació educativa s'aplicarà una bonificació del 100% en els convenis de cooperació educativa individuals que afectin pràctiques curriculars".

Aquest fet comportaria que l'empresa hauria de pagar uns 130 euros aproximadament per a cada estudiant que volgués tenir en pràctiques. La mesura fou durament criticada pels estudiants al considerar hi ha poques les empreses que volen universitaris en pràctiques i, amb la taxa, encara en serien menys.