Salt incrementarà la despesa en recollida de residus i neteja fins els 8 MEUR per dos anys

El document preveu penalitzacions a l'empresa en cas d'incompliments

El govern de l'Ajuntament de Salt (Gironès) portarà al ple de dilluns vinent el nou contracte de recollida de residus i neteja viària per als pròxims dos anys per un valor de gairebé 8 MEUR, que suposa un augment de més d’un milió anual en la despesa del consistori.

L'equip de govern argumenta que les raons d'aquest increment són l'encariment de la benzina, un 28%, i l'actualització de sou dels treballadors, que és del 14,9% segons l'augment de l'IPC en els darrers anys.

Aquest contracte és el més important del consistori i els 3,9 milions anuals suposen aproximadament un 10% del pressupost. Actualment, el servei l'ofereix Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) però l'adjudicació arriba a la fi el pròxim febrer.

El plec de clàusules del nou contracte incorpora diverses millores en el servei que haurà de prestar la nova empresa adjudicatària. Així, i com a novetat, el nou servei de recollida d'escombraries afegeix la recollida de fracció orgànica comercial, que es farà sis dies a la setmana als vespres.

Altres millores que incorpora és la neteja amb profunditat quatre vegades l'any de la part de sota dels contenidors de càrrega bilateral, duplicant el que es feia fins ara. Amb la mateixa voluntat de millora al servei, sumen 250 hores més d'escombrat de reforç quan es precisi i al sector del municipi que pertoqui.

El govern municipal també ha inclòs en el nou contracte uns criteris objectius de control de qualitat del servei que permetrà al consistori poder penalitzar l'empresa si no es compleixen els paràmetres de neteja de contenidors o si detecten una neteja deficient d'alguns espais. Per millorar també el servei d'atenció al ciutadà, hi haurà un administratiu d'atenció al públic que gestionarà directament les queixes dels veïns.

El nou contracte preveu sumar dues recollides extra per cobrir possibles desbordaments de la fracció rebuig cada setmana i que s'afegeixen a les que s'està fent en l'actualitat. També compraran i renovaran cinc illes de contenidors que al llarg d'aquest contracte s'han malmès o es troben en mal estat.

El tinent d'alcalde de l'àrea de Medi Ambient, Àlex Barceló, posa en relleu en un comunicat que el nou contracte preveu "un major control sobre el servei de recollida de residus i neteja viària" i dota el consistori "de fórmules de penalització sobre l'empresa si es detecta algun servei no realitzat o no s'ha fet com pertocaria".

La regidora de Desenvolupament Local i Serveis Urbans, Núria Heras, subratlla la millora que ha de suposar la nova recollida de fracció orgànica comercial perquè "evitarà que s'omplin els contenidors d'aquest residu destinats a la ciutadania" acabant amb "desbordaments puntuals a determinats sectors". En la mateixa línia, exposa que la neteja en profunditat dels contenidors dos cops més l'any evitarà "males olors en els mesos de més calor i permetrà oferir una millor imatge general del municipi".

L'actual empresa compta amb un plantilla de 40 treballador per fer totes les tasques assignades. En relació a la neteja viària, el nou contracte manté la distribució del municipi en nou sectors, en els quals es preveu que els barris més cèntrics l'escombrada es faci matí i tarda de dilluns a dissabte, mentre que l'escombrat mecanitzat es farà un cop per setmana a totes les àrees de la vila.

El servei inclou un pla de fulles que preveu que durant 40 dies es faci recollida d'aquests elements vegetals, focalitzat en determinades èpoques de l'any. Finalment, també preveu la neteja dels aparcaments un cop per setmana o la neteja de places toves i fonts cinc dies per setmana.

El plenari ha d'aprovar el plec de condicions per al nou contracte i és el pas previ per poder-lo treure a licitació. La previsió amb la que treballa l'equip de govern és que l'adjudicació estigui feta el febrer vinent, quan acaba l'actual.