El mar aquest estiu a Catalunya supera en 1,8 graus la mitjana dels últims 40 anys

Els investigadors ja detecten efectes nocius en els ecosistemes marins per l'escalfament de l'aigua

La temperatura mitjana de l'aigua del mar a Catalunya aquest estiu ha estat de 25,5 graus, la tercera més alta des del 1982. L'aigua que banya les costes catalana, valenciana i balear s'ha situat en conjunt 1,8 graus per sobre de la mitjana dels últims 40 anys (23,7), això sí, sense arribar als 25,9 graus de l'estiu passat, que va batre tots els rècords.

Aquesta petita "treva" no resta preocupació als experts en ecologia marina com Joaquim Garrabou, cap d'un dels grups de recerca de l'Institut de Ciències del Mar (ICM). Les onades de calor marina, diu, són cada cop "més freqüents, extenses i intenses", i els efectes ja són visibles en mortalitat d'espècies i transformació del fons marí, amb un empobriment de la diversitat a les costes.

L'aigua del mar al Mediterrani central, i més concretament davant del litoral català i valencià, ha assolit els mesos d'estiu (juny, juliol i agost) una temperatura mitjana de 25,5 graus. Segons dades facilitades per l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar (ICATMAR), aquest registre és el tercer més alt des del 1982 i apuntala la tendència a l'alça dels últims anys.

Una inèrcia que il·lustra el fet que des de l'any 2002 la temperatura mitjana de l'aigua durant els mesos d'estiu no ha baixat cap estiu dels 23 graus, quan anteriorment valors entre els 22 i 23 graus eren freqüents.

Tanmateix, si es compara amb l'estiu passat -que ostenta el rècord absolut de temperatures altes del mar amb 25,9 graus de mitjana pel període de juny, juliol i agost- aquest 2023 ha ofert una relativa "treva", en expressió del cap del grup d'Ecologia i resiliència dels ecosistemes bentònics en un oceà en canvi, de l'Institut de Ciències del Mar (ICM), Joaquim Garrabou.