La supervivència als cinc anys dels operats de càncer de pulmó al Trueta és del 72%

Només el 2,9% dels pacients tenen alguna complicació després de l'operació

La taxa de supervivència als 60 mesos dels pacients operats de càncer de pulmó a l'hospital Josep Trueta de Girona és del 72%. El Trueta se situa així al mateix nivell dels millors hospitals del món, segons dades de l'Associació Internacional per l'Estudi del Càncer de Pulmó (IASLC)

. El Servei de Cirurgia Toràcica de l'hospital ha estudiat 1.085 casos en els darrers 15 anys i han conclòs que hi ha menys complicacions postoperatòries en els pacients operats al Trueta que als intervinguts per la mateixa malaltia a altes hospitals. La taxa de complicacions se situa en el 2,9%, mentre que la mitjana catalana supera el 7%. Els reingressos també estan per sota de la mitjana del país.

El Servei de Cirurgia Toràcica de l'hospital universitari Josep Trueta de Girona ha presentat els índexs de supervivència dels pacients operats de càncers de pulmó en el congrés mundial d'aquesta especialitat, que s'ha celebrat a Birmingham. Després d'estudiar 1.085 casos en els darrers 15 anys, els especialistes han conclòs que la taxa de complicacions post cirurgia al Trueta és la més baixa dels hospitals catalans.


Per fer aquest estudi, els especialistes han tingut en compte la morbimortalitat, és a dir, l'anàlisi de les complicacions i de la mortalitat derivades de la cirurgia, l'estada mitjana hospitalària i la taxa de reingressos. Després, han fet l'anàlisi comparativa creuant les dades de l'hospital de Girona amb la mitjana dels hospitals catalans.

En relació a la supervivència als 60 mesos del tractament quirúrgic, el Trueta se situa al nivell dels millors hospitals del món, segons les dades publicades per l'Associació Internacional per l'Estudi del Càncer de Pulmó (IASLC). Aquestes xifres indiquen que el 72% dels intervinguts de càncer de pulmó sobreviuen cinc anys després.

L'estada mitjana al Trueta és inferior al del conjunt de Catalunya. A Girona els malalts estan ingressats 2,8 dies de mitjana, mentre que al conjunt del país són 5,8 dies d'ingrés mitjà. La tendència també és la mateixa en relació als reingressos perquè al Trueta la taxa és del 4,2% davant el 5,6% de mitjana catalana.

L'estudi també analitza les complicacions post quirúrgiques dels pacients intervinguts de càncer de pulmó. Al Trueta, hi ha complicacions en el 2,9% dels casos, una tendència molt per sota de la mitjana catalana, que se situa en el 7%.

Durant l'estudi, els especialistes del Servei de Cirurgia Toràcica del Trueta han detectat que hi ha un grup de pacients que ha respost millor de l'esperat a la intervenció i al tractament perquè el nivell de supervivència ha estat més alt del que pertocaria per l'estadi del càncer. Ara, els especialistes analitzaran els factors que poden provocar aquest resultat inesperat.