El Ripollès promocionarà l'ús de la biomassa entre les empreses

Participa amb Osana al projecte 'Renowa'tt'

El Consorci Ripollès Desenvolupament, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la Vall de Camprodon han engegat un projecte anomenat 'Renowa'tt' que situa la biomassa com a font d'energia estratègica per fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica.

El president de Ripollès Desenvolupament, Josep M. Farrés, ha assenyalat que es tracta d'un projecte "de salut" que vol aprofitar l'energia del territori "en benefici de la baixada d'emissions de CO2". El projecte es fonamenta en tres eixos: assessorar les empreses públiques i privades en gestió energètica, impartir formació i crear d'una xarxa d'actors perquè puguin interactuar entre ells.

El president del Consorci Ripollès Desenvolupament, Josep Maria Farrés, ha explicat aquest dimarts que el projecte 'Renowa'tt' significa "un pas més" en l'aposta del territori per l'estalvi i l'eficiència energètica i per desenvolupar el sector de la biomassa forestal.

Es tracta d'una iniciativa, coordinada des del Consorci i subvencionada pel SOC i el Fons Social Europeu, que pretén assessorar les entitats públiques i empreses del territori en la gestió energètica, la gestió forestal, la implementació de la biomassa i el càlcul de petjada del carboni. Alhora, pretén formar les empreses en tots aquests àmbits i crear una xarxa de cooperació entre els diferents agents vinculats al món de l'energia.

Segons Farrés, el projecte "apropa territoris", el Ripollès i la Vall del Ges, Orís i Bisaura (Osona), que treballen amb un objectiu comú. A més, també apropa l'empresa pública i la privada en matèria d'eficiència energètica i biomassa.

Tres eixos fonamentals

El projecte consta d'un primer eix d'acció en què es vol assessorar a les empreses amb la intenció de fer-les energèticament eficients i econòmicament més viables. L'objectiu és treballar amb 15 empreses del Ripollès i 15 de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, així com també amb els ajuntaments del territori.

Un segon eix d'actuació del projecte és la formació, que començarà aquest proper divendres 21 de juny amb un seminari de gestió forestal. També hi haurà un curs de producció de biomassa, un de gestió energètica a l'empresa, un de gestió de paisatge, pastures i boscos mitjançant la ramaderia, un sobre coaching per empreses forestals pioner a Europa, seminaris de gestió energètica i, finalment, formació especialitzada per instal·lacions de caldereria.

La presidenta del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Rosa Vestit, ha assenyalat que es tracta de "formar bé les persones perquè s'hi puguin dedicar professionalment, i fer-ho seguint tot el cicle, des del treball al bosc fins a la instal·lació de la caldera". Segons la presidenta, "al Ripollès ja hi funciona tot el cicle des del naixement de la matèria primera fins a la producció i consum de l'estella, mentre que a la Vall del Ges, Orís i Bisaura tenim el Centre de Desenvolupament Forestal". Ambdós territoris, doncs, "es complementen per crear i potenciar aquest nínxol de mercat i d'ocupació", ha afegit.

El projecte inclou un tercer eix d'acció amb l'objectiu de crear una xarxa virtual d'actors, tan públics com privats, vinculats al món de l'energia perquè es puguin coordinar i interactuar conjuntament.