Aproven la normativa per plaques solars amb protecció especial a S'Agaró Vell i Castell d'Aro

Les instal·lacions en zones de rellevància patrimonial seran més complicades

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro va aprovar ahir en el transcurs del ple municipal l'ordenança per a la regulació d'instal·lació de plaques solars que posa especial èmfasi en la protecció dels edificis reconeguts com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) o Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) on s'hi trobarien el conjunt històric de S'Agaró Vell o Castell d'Aro.

La normativa, malgrat ser especialment restrictiva, no en prohibeix la seva instal·lació en aquests supòsits, ja que es poden trobar formules dins l'ordenança per a desenvolupar els projectes energètics. En aquest sentit, facilita la instal·lació en cobertes horitzontals (com podria ser una pèrgola ubicada al jardí) però que no es trobi a la vista a peu de carrer.

Pel que fa referència a les cobertes inclinades la cosa es complica. No es podran posar les plaques en la coberta principal de l'edifici protegit, només en una sola coberta d'edificis auxiliars o annexes amb un impacte visual menor que no estiguin a la vista des del carrer i que no donin a la façana marítima.

La forma de les plaques haurà de ser quadrangular o rectangular i en cap cas podrà cobrir la totalitat de la coberta, deixant visibles en tot el seu perímetre el material d'acabat original (teula àrab, llosa de pissarra o trencadís, entre d'altres).

Pel que fa a la pendent respecte la coberta, aquestes hauran d'anar amb la mínima inclinació possible.

Bonificacions

L’ordenança, a més a més, estableix bonificacions del 95% sobre la quota de l’impost i la taxa en les construccions, instal•lacions o obres de reforma a les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

Aquest supòsit es complirà sempre i quan el propietari de l'immoble no estigui obligat a la instal•lació d’energies renovables.

Equipaments municipals

Per la seva banda, l’Ajuntament ha instal·lat plaques solars al sostre del magatzem de la Brigada Municipal, a Castell d’Aro. Amb la voluntat d’introduir criteris de sostenibilitat en la gestió dels equipaments municipals, s’hi han instal·lat 60 panells fotovoltaics, amb una previsió de generació d'energia anual de 41.606 kWh, generant un estalvi econòmic estimat de 100.000 euros en els propers 25 anys.

L'amortització de la instal·lació s'estima en 15 anys. Alhora l’actuació redueix l'impacte de CO2 llançat a l'atmosfera en un 45,58%. Hi ha la previsió és continuar amb la instal·lació de plaques solars a altres edificis municipals (fins al moment la única instal·lació prèvia era al sostre del Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro, ara fa més de 10 anys.