Begur executa les primeres 40 multes contra els que consumeixen massa aigua

L'Ajuntament rebaixarà la pressió als que continuïn reincidint

Després d'interposar multes per incomplir la prohibició d'omplir piscines en plena sequera, l'Ajuntament de Begur (Baix Empordà) ja ha començat a sancionar aquells qui sobrepassen el consum diari d'aigua. En alguns casos, amb escreix.

El consistori ja ha incoat els primer 40 expedients sancionadors a aquells qui se salten el Reglament del Servei de Proveïment d'aigua potable del municipi. Són part del centenar que estan inclosos a la llista que va fer l'ajuntament després de monitoritzar els comptadors del poble.

"El nostre compromís amb les directrius de l'estat d'excepcionalitat per sequera decretat per la Generalitat és ferm", assegura el regidor de Medi Ambient, Jordi González. "Continuarem vetllant per complir totes i cadascuna de les mesures que recull", afegeix el regidor.

L'Ajuntament considera que es fan consums excessius quan els habitatges superen aquell equivalent a set persones. En el cas d'aquells on n'hi viuen més, el consistori recorda que la poden justificar presentant la cèdula d'habitabilitat (on s'indica el nombre màxim d'ocupants de la casa).

Reductors de pressió

L'import de les multes s'estén entre els 750 i els 3.000 euros en funció de la gravetat dels incompliments. L'Ajuntament ja avança, però, que no es quedarà de braços plegats si hi ha gent que, tot i rebre la sanció, continua reincidint.

Per això, el consistori adverteix que, en aquests casos, allò que farà serà instal·lar un sistema de reducció de pressió a les escomeses per "eliminar" els consums excessius. "Aquesta mesura impossibilitarà el funcionament normal dels electrodomèstics i altres elements mecànics del circuit de l'habitatge, sense donar lloc a indemnització de segons estableix l'article 82 del reglament en tractar-se de mesures excepcionals per manca d'aigua", conclou l'Ajuntament de Begur.