Palafrugell imposa la primera sanció per omplir una piscina privada

La sanció pot anar dels 751 fins als 1.500 euros

L’Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) ha imposat una primera  multa per ompliment d’una piscina privada incomplint les restriccions per sequera imposades de la mà del govern de la Generalitat. Des del passat mes de març, Palafrugell es troba en fase d’excepcionalitat per la sequera, fet que implica restriccions en el consum d'aigua.

D’altra banda, el consistori ha modificat el Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua del municipi per adequar el seu règim sancionador a la situació de sequera. El text íntegre del Reglament va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data de 9 juny de 2023.

D’acord amb la nova regulació, l’incompliment de les mesures decretades per la situació de sequera seran sancionades amb multa pels imports següents:

  • Incompliment de les mesures en fase d’Alerta: de 150 euros a 750 euros
  • Incompliment de les mesures en fase d’Excepcionalitat: de 751 euros fins a 1.500 euros
  • Incompliment de les mesures en fase d’Emergència: de 1.501 euros fins a 3.000 euros

En l’actualitat, i des de data 7 de març de 2023, Palafrugell s’inclou en la fase d’Excepcionalitat, declarada per la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la realització d’actuacions prohibides, com el reg de gespa i jardins, la neteja de vehicles fora dels establiments autoritzats o l’ompliment amb aigua d’una piscina privada, comportaran una sanció en forma de multa de 751 euros fins a 1.500 euros, i en cas de reincidència, fins a 3.000 euros.

Amb la normativa anterior l’incompliment de les mesures decretades estava sancionat amb un import màxim de 499 euros, i en cas de reincidència fins a 999 euros.