Tanquen 5 bars musicals de Platja d'Aro per ordre judicial

FECASARM considera la decisió arbitrària i lamenta la pèrdua de 40 llocs de treball

El passat 3 de Juny, cinc locals de Platja d’Aro (Baix Empordà) -el 900, el Gib's i Little Gib's (antic De Gom a Gom) Sinivic i el Kivi- van ser clausurats i precintats per l’Ajuntament d’aquesta localitat, donant compliment a la Interlocutòria de 20 de maig dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº2 de Girona que decretava l’execució de la Sentència de 21 d’abril de 2008, per la que s’ordenava la immediata clausura dels locals afectats.

Els serveis jurídics de la FECASARM van oposar-se a l’execució de la sentència sol·licitant la suspensió de l’execució prevista, ja que cada un dels locals afectats disposa dels títols que els habiliten per a desenvolupar l’activitat, petició que va ser desestimada per part del jutjat al considerar que la mateixa hauria d’haver estat formulada per l’administració obligada al compliment de la sentència.
 
L’Ajuntament de Platja d’Aro, el qual va decidir acatar la sentència i va procedir a la clausura dels locals en data 4 de juny, va presentar escrit al Jutjat sol·licitant per tal que es tingués per executada la sentència i que s’ordenés de forma immediata la reobertura dels mateixos, un cop verificat que cada un dels locals afectats compleixen amb la legislació vigent.
 
Avui, el Jutjat Contenciós Administratiu nº2 de Girona, ha resolt desestimar la petició de reobertura dels locals formulada per l’Ajuntament de Platja d’Aro i per la FECASARM, al considerar que la clausura durant un dia dels locals afectats no és suficient per complir amb la sentència dictada l’any 2008. A tal efecte cal recordar que els locals, ja van ser clausurats en execució d’aquesta mateixa sentència l’any 2009 pels mateixos fets, i que a dia d’avui compleixen amb la legalitat vigent pel que no existeix cap motiu per mantenir-los tancats.
 
Des de la FECASARM, han volgut manifestar la seva "preocupació i indignació" amb el contingut de la present resolució dictada pel Jutjat, la qual, manté el tancament de cinc locals, que donen ocupació a gairebé 40 persones i que disposen de tots els permisos exigits per la normativa i per al desenvolupament de l’activitat. La clausura d’aquests establiments constitueix doncs a criteri de la FECASARM, "un atemptat contra al dret constitucional a la llibertat d’empresa i dels drets dels treballadors (amb tots els respectes cap a la jutgessa que l’ha dictat), més tenint en compte que no s’està protegint cap dret de rang superior ni tampoc s’està impedint que uns determinats locals funcionin sense llicència, fets aquests que podrien arribar a justificar la mesura, però que insistim no es produeix en el cas que ens ocupa", han explicat.
 
La resolució tampoc fixa uns requisits per a què els locals puguin obrir, així com tampoc el temps durant el qual s’haurà de mantenir la seva clausura, pel que l'associació considera la resolució totalment arbitrària. "Creure que un dia no és suficient per entendre complerta l’execució d’una sentència quan els locals reuneixen tots els requisits legals per a funcionar a l’haver-los anat incorporant de forma sobrevinguda després que fos dictada la sentència, no és quelcom quantificable per un jutge que al considerar acreditat que els locals compleixen amb tot ha d’ordenar la seva reobertura, més quan no hi ha cap molèstia a veïns contrastada ni acreditada, doncs no existeix cap expedient sancionador ni condemna per molèsties veïnals", han reblat.
 
La defensa dels locals exercida per la FECASARM demanarà al jutjat un aclariment de la resolució en el sentit de que es pronunciï respecte a quins són els requisits que han de reunir els locals per reobrir i fins quan aquests hauran de romandre tancats, ja que considerem inexplicable que si compten amb tots els permisos es mantinguin clausurats.