Consulta els 64 ''grans projectes'' que han pactat Guanyem Girona, Junts i ERC

El document és el full de ruta que volen seguir des d'avui i fins el 2027

Lluc Salellas (Guanyem Girona), Gemma Geis (JxCat) i Quim Ayats (ERC) van presentar ahir en societat el pacte de govern que serveix per desbancar Sílvia Paneque (PSC) i fer a Salellas nou alcalde de la ciutat.

Durant aquesta setmana els tres grups s'han reunit per tal de definir un full de ruta programàtic amb una seixantena del que ells anomenen "Grans Projectes de ciutat" que s'han de desenvolupar des d'ara i fins el final de mandat el 2027.

Aquesta és la llista que el nou tripartit que avui es constituirà han acordat:

 1. Executar el procés de reforma del carrer de la Creu acordat amb veïnes, veïns i comerciants.
 2. Avançar en la reforma de l’entrada sud (carrer de Barcelona) que inclogui un nou equipament cívic i cultural al barri.
 3. Convertir en zona de vianants i reformar de la plaça de Catalunya i iniciar la transformació del carrer del Carme, a partir d’un concurs d’arquitectes, així com reobrir la passera de la Font del Rei i avançar en el nou pont entre els barris del Carme i Montilivi i la reforma del pont de l’Areny.
 4. Reduir fins a un 4 % el màxim de pisos que es poden destinar a usos turístics en el conjunt de la ciutat, garantint la seguretat jurídica i la seva motivació, a fi i efecte d’evitar possibles responsabilitats de la corporació municipal, en el benentès que les llicències ja atorgades resten fora d’aquesta regulació.
 5. Destinar com a mínim 1 milió d’euros anuals a inversions en habitatge per a lloguer social, que inclogui també habitatge per a jovent.
 6. Obrir la biblioteca de la Casa de Cultura amb el finançament obtingut.
 7. Impulsar un programa d’abast municipal i integral d’extraescolars amb tarifació segons la renda i millorar l’oferta dels casals existents, especialment en la franja juvenil i durant el mes d’agost i el període de vacances de Nadal i Setmana Santa.
 8. Rebaixar ràtios i incrementar places a les escoles bressol municipals amb una nova escola bressol a l’Eixample / Pla de Palau – Sant Pau, sempre que s’aconsegueixi finançament supramunicipal per fer front a la inversió, amb un increment de places que inclogui també el primer curs del primer cicle d’educació infantil.
 9. Cobrir tres pistes al llarg dels 4 anys per a la pràctica esportiva, incloent-hi la de Fontajau, que està pendent, i tancar la pista coberta del Cassià Costal i fer-hi vestidors i una entrada independent, alhora que treballem per obrir una nova piscina municipal a la ciutat, sempre que es trobi finançament supramunicipal per ajudar a fer front a la inversió.
 10. Desenvolupar programes conjuntament amb la Universitat per situar la ciutat universitària al centre del projecte de ciutat.
 11. Mantenir el compromís de la ciutat amb el desenvolupament del futur Parc Sanitari Josep Trueta i començar a treballar una alternativa sanitària i de serveis pel sector Nord de la ciutat.
 12. Modernitzar l’administració local, garantir que tots els gironins i gironines tinguin una primera resposta de l’administració durant els primers 15 dies després que hagin entrat una petició a l’Ajuntament i modernitzar el sistema de gestió i atenció municipal.
 13. Complir els acords assolits amb el personal municipal.
 14. Estudiar i implementar un nou sistema de línies de bus municipal que incorpori la creació de la línia de bus ràpid per la carretera Barcelona, estudiar la creació de la línia de bus ràpid de l’Oest (de Domeny al centre) i millorar freqüències les nits de dissabte i diumenges. Estudiar i implementar una nova xarxa de transport públic a Girona, adaptat a les necessitats actuals i futures.
 15. Avançar en la planificació per fer arribar la Girocleta al Parc Tecnològic, al Campus de Montilivi i a Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix.
 16. Desenvolupar el pla “Girona, ciutat amiga de la gent gran”.
 17. Crear una taula de treball per al desenvolupament del model econòmic de ciutat, que inclogui una aposta clara també per al comerç i l’economia social i solidària.
 18. Destinar com a mínim 1 milió d’euros anuals a millores de l’accessibilitat a la ciutat i a la conversió dels carrers en zones de vianants.
 19. Transformar i millorar el parc de la Devesa, el de les Pedreres i el conjunt del patrimoni natural de la ciutat, incloent-hi també actuacions per convertir els 22 parcs i jardins de la ciutat en refugis climàtics.
 20. Impulsar i dotar de recursos humans l’Oficina contra la discriminació i per a la igualtat de tracte.
 21. Millorar la inversió als barris i impulsar equipaments comunitaris pendents a Sant Narcís i l’Esquerra del Ter, així com estudiar un futur equipament al barri de la Devesa.
 22. Adequar els locals de Vista Alegre i Eixample per convertir-los en locals socials del barri, amb un ús garantit per a les respectives associacions de veïns i entitats vinculades.
 23. Incloure plaques fotovoltaiques a tots els equipaments municipals possibles en aquests 4 anys i generar comunitats energètiques aprofitant tant aquestes inversions públiques com les que es puguin generar per iniciativa privada.
 24. Fomentar l’ús del català i garantir que qualsevol activitat econòmica que es vulgui obrir a la ciutat tingui la informació detallada i un espai de consultes i acompanyament per assegurar que la llengua catalana sigui prioritària en la retolació, en col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística.
 25. Revisar el model policial actual i els usos de la nova comissaria, d’acord amb la dotació actual i les reivindicacions del col·lectiu.
 26. Planificar un augment de la plantilla durant el mandat, no només al cos de Policia Municipal, sinó també en àrees estratègiques amb dèficit de recursos humans.
 27. Executar un pla de reducció de residus per complir amb els objectius marcats a escala europea i reduir costos a escala municipal.
 28. Treballar per l’impuls de l’escola d’oficis a la ciutat, juntament amb la necessitat d’una formació especialitzada i professional per a jovent de la ciutat per pal·liar la manca de personal en alguns sectors essencials, de gremi i industrials de la nostra àrea urbana. Aquest projecte s’ha de coordinar amb el Centre Integral de Formació previst a l’Institut Narcís Xifra.
 29. Crear una mesa amb entitats veïnals per fer una proposta consensuada sobre la seva representativitat en les institucions municipals i estudiar nous models de participació.
 30. Treballar en una xarxa de mercats municipals que permeti desenvolupar un nou projecte per al Mercat del Lleó i, alhora, trobar una nova ubicació per al Mercat de la Devesa.
 31. Finalitzar la redacció de l’Agenda Urbana de Girona i la planificació de la ciutat a mitjà i llarg termini.
 32. Crear l’Observatori de Turisme, juntament amb la Universitat de Girona, per calcular i fer un seguiment de l’impacte del turisme a la nostra ciutat i anticipar-nos als canvis en les dinàmiques del turisme intern i internacional.
 33. Construir el pavelló Palau 3 per donar resposta a les entitats i clubs esportius de la ciutat, creant un nou complex esportiu i millorant i ordenant la distribució d’equipaments esportius entre els clubs, amb especial atenció als menys habituals.
 34. Acabar el procés arqueològic a la Casa Pastors, garantir un projecte que permeti la rehabilitació de l’edifici i tornar a pensar i definir els usos que s’hi desenvoluparan.
 35. Establir un pla de protecció del comerç de proximitat i de desenvolupament local i implantar una taxa municipal a les grans empreses de distribució dels béns adquirits per comerç electrònic (similar a l’existent a Barcelona).
 36. Fer una inversió mínima de 500.000 euros anuals a Esports per posar al dia els diferents equipaments amb els criteris ambientals, climatològics, d’accessibilitat i esportius actuals, d’acord amb el nou MIEM.
 37. Fer una inversió mínima de 500.000 euros anuals a Educació per a millores i manteniment dels equipaments educatius formals i no formals i adaptar-los al canvi climàtic, amb l’objectiu de poder disposar d’uns espais educatius adequats a les necessitats pedagògiques i organitzatives dels centres.
 38. Seguir desplegant el Pla per a l’equitat educativa a la ciutat de Girona, inspirat en el Pla contra la segregació escolar de Catalunya, i desenvolupar-ne un de nou quan convingui amb l’objectiu d’assolir tant com es pugui l’índex zero de dissimilitud. En aquest sentit, cal garantir el compromís de totes les àrees per treballar conjuntament per a l’equitat educativa a la ciutat.
 39. Establir una col·laboració amb centres de recerca i innovació Fraunhofer-Gesselscha Institute per desenvolupar projectes innovadors en salut digital (amb vinculació a les institucions sanitàries gironines com l’hospital Josep Trueta), en ciberseguretat i en l’àmbit agroalimentari.
 40. Sumar-se al Pla de doctorats industrials per fomentar la innovació i retenir talent.
 41. Crear un centre de recerca en democràcia i transparència digital per impulsar projectes per a l’estudi de l’impacte de la digitalització en la participació ciutadana i la privacitat i seguretat de les persones.
 42. Impulsar els fons llavor des de l’Ajuntament per crear vies de finançament per a emprenedors que vulguin iniciar una activitat a través de Girona Emprèn, amb col·laboració publicoprivada i en aliança amb l’Institut Català de Finances.
 43. Desenvolupar el programa Biblioteca d’idees per implicar els estudiants universitaris en la ideació de projectes i propostes per resoldre reptes de ciutat.
 44. Iniciar un pla de mentoria amb comerciants professionals que acompanyin els que volen iniciar un projecte.
 45. Elaborar un pla de benvinguda a la ciutat, enfocat tant al turista com al nou resident o a l’universitari, per donar a conèixer la història i les característiques de Girona, el seu entorn, els serveis municipals i públics, l’oferta cultural, Catalunya i tota la cultura i les tradicions del país. A més, s’informarà sobre la normativa viària i els drets i deures de la ciutadania.
 46. Mantenir el compromís amb l’esport d’elit, definint quins són els clubs estratègics per a la ciutat segons uns criteris que ens permetin fixar les subvencions, i potenciar alhora l’esport base amb polítiques esmentades en punts anteriors.
 47. Fer una aposta decidida per l’esport femení com a element transformador i integrador a través d’un pla d’igualtat, entre d’altres.
 48. Ajudar i garantir la pràctica de l’esport per a persones amb discapacitat o malalties de salut mental per afavorir-ne la inclusió i evitar una vida sedentària.
 49. Desenvolupar un pla d’enfortiment de la llengua catalana a la ciutat que passi també per impulsar un reconeixement a influenciadors que creïn continguts digitals en català.
 50. Fer una aposta per potenciar la creació i la formació en l’àmbit cultural, com a política prioritària de l’àrea, i incrementar la programació pròpia en l’àmbit d’exhibició. Mantenir l’aposta per aquells festivals que es considerin estratègics.
 51. Impulsar activitats culturals per potenciar Santa Eugènia com a centre de referència en música avançada i arts plàstiques i de carrer.
 52. Promoure, des de l’Àrea de Seguretat i Convivència, campanyes d’educació cívica, amb el suport i l’ampliació del cos d’agents cívics actual.
 53. D’acord amb el SIAD, crear xarxes d’acompanyament a les dones víctimes de violència masclista.
 54. Desplegar el Pla radar per detectar i donar suport a les persones grans que viuen soles.
 55. Implementar el projecte “Escollir on envellir” per oferir models alternatius d’habitatge per a persones grans.
 56. Crear l’equipament Bosc de les Lletres al barri de Pont Major per potenciar la lectoescriptura dins del marc d’un pla municipal de lectura impulsat des del Servei de Biblioteques, que pugui arribar a tots els barris.
 57. Impulsar un programa conjunt amb les escoles de la ciutat per fomentar vocacions STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, humanitats i matemàtiques).
 58. Desenvolupar un pla de revitalització de la Rambla.
 59. Millorar el percentatge del pressupost municipal destinat a l’àrea de cooperació.
 60. Implicar l’Associació de Municipis per la Independència en les accions municipalistes que es puguin fer en defensa del dret a l’autodeterminació i la independència de Catalunya i mantenir el rebuig a la vinculació de la ciutat de Girona amb la monarquia borbònica.
 61. Obrir i mantenir un centre de baixa exigència per atendre el sensellarisme, buscant la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.
 62. Treballar per la finalització del projecte del Modern.
 63. Lluitar contra qualsevol discriminació d’odi per raons d’origen, gènere, opció sexual o religiosa.
 64. Actuar davant dels usos delinqüencials de l’habitatge segons el que disposa la llei catalana, a denúncia dels veïns o d’ofici, mitjançant els informes tècnics corresponents que motivin l’actuació.