Surt a la llum gran part de la trama urbana de la vila medieval a la Ciutadella de Roses

S'hi ha localitzat un dels carrers principals i les illes de cases que l'envoltaven

La nova campanya d'excavacions a la ciutadella de Roses (Alt Empordà) han posat al descobert un nou tram vila medieval del municipi. En concret, s'ha localitzat un dels carrers principals –el carrer Nou- i part de l'illa de cases que el flanquejaven.

La troballa és, segons els arqueòlegs, "excepcional" perquè ajuda a configurar pràcticament la totalitat de la trama urbana i es tracta d'un dels únics indrets on la vila medieval es conserva gairebé intacta. "A la majoria s'hi ha construït al damunt, com passa amb Girona o Besalú i, per tant, les traces emmascarades per elements moderns. Aquí ho trobes pràcticament fossilitzat", explica el director de les excavacions Lluís Palahí.

L'objectiu és crear un circuit visitable de tot el conjunt en els propers anys. "Així podran accedir pel mateix lloc on es feia vida i veure les façanes de les cases, algunes de les quals encara intactes", remarca el director de la càtedra Roses d'Arqueologia, Marc Bouzas.

La zona est de la vila s’estructurava a partir de dos grans carrers nord-sud, que comunicaven la zona del port (al sud) amb el monestir de Santa Maria (al nord). Els primers anys de treballs varen permetre recuperar la traça del conegut a la documentació medieval com a “carrer Major” i d’una de les illes de cases que el flanquejaven.

Els treballs d’enguany han permès recuperar quasi íntegrament la traça del segon carrer que ocupava el sector, conegut a la documentació com a “carrer Nou”, així com una bona part de l’illa de cases annexa, amb una vintena de nous espais associats als edificis i habitatges de la població, datats entre els segles XIII i XVI.

L’excavació en extensió realitzada, explica Bouzas "permet construir un circuit vehiculat a través dels dos carrers  de la vila antiga, carrer Nou i Major, que permetrà al visitant accedir-hi pel mateix pas on es feia vida a l’època medieval i veure les façanes de les cases. Es tracta d’un fet difícil d’apreciar actualment arqueològicament, ja que moltes viles han acabat generant ciutats i pobles en època moderna. La Ciutadella té doncs un valor excepcional, en permetre mostrar una vila medieval totalment descoberta sense res a sobre".

Palahí destaca el fet que "la recuperació de tota aquesta trama urbana és important a diferents nivells: arqueològicament i històricament, l’excavació permet resseguir l’evolució urbana de tot un ampli sector de la vila. A més, la contrastació amb la documentació arxivística permetrà aprofundir en el coneixement dels propietaris de les diverses finques, les seves ocupacions i vida quotidiana, així com el reflex que aquesta activitat deixa en el registre arqueològic.

"Aquests treballs arqueològics desenvolupats des de l’any 2018, tenen per objectiu avançar en el coneixement històric-arqueològic de la vila medieval de Roses i resulten cabdals en la valorització de la Ciutadella com espai patrimonial, ja que han permès la ràpida integració de les restes descobertes en els circuits de visita i posar a l’abast del públic més de 4.500 metres quadrats de nous espais, fent molt més comprensible l’estructura urbana de la vila medieval. A més, la recuperació permetrà al visitant recórrer la vila tot resseguint els carrers històrics, facilitant una interacció molt més immersiva entre visitant i patrimoni", ha dit.

Joan Plana, alcalde en funcions de Roses, destaca "el valor i importància de les campanyes arqueològiques desenvolupades a la Ciutadella des de diferents àmbits: tenen un enorme valor científic i divulgatiu; sentimentalment, permeten que els habitants de Roses coneguem d’una manera directa el nostre passat i com vivien els nostres avantpassats; i representen també una oportunitat per a l’àmbit turístic, ja que la Ciutadella, en un únic espai acotat, permet seguir la història del país des de l’època grega fins al segle XX".

Guia monogràfica

Paral·lelament a la campanya arqueològica realitzada aquesta primavera, l’edició de la guia monogràfica científico-divulgativa que publica la càtedra anualment, es dedica enguany als objectes de ferro i als objectes quotidians trobats en les diferents intervencions, com ara  com ara estisores, podalls, falçs, claus, panys de porta, entre d'altres.

"Uns elements - assenyala Bouzas- "que fins fa poc les tendències historiogràfiques ignoraven tot i que resulten de gran importància, ja que permeten complementar l’enteniment dels espais i conèixer les influències i similituds entre la vida en l’època medieval i l’actual".