La Generalitat recupera la titularitat de Torre Mornau

El Govern estudia declarar-la Bé Cultural d'Interès Local

El Govern ha recuperat definitivament la titularitat de la finca de Torre Mornau, unes 118 hectàrees de terreny de les quals 28 incloses en el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, i estudia declarar-la Bé Cultural d'Interès Local. Paral·lelament, un grup de treball format per la Generalitat, l'Incasòl i els municipis altempordanesos de Pau, Castelló d'Empúries i Peralada decidirà els usos de la finca d'acord als interessos del territori.

"La taula de seguiment neix amb l'objectiu de preservar la finca de Torre Mornau i continuar amb les activitats agrícoles de caire ecològic que s'hi desenvolupen actualment", ha anunciat aquest diumenge el Departament de Territori i Sostenibilitat.

La taula es reunirà de manera periòdica i esdevindrà l'òrgan de diàleg entre la Generalitat, com a propietària dels terrenys, i els organismes locals per tal d'establir els usos més adients a les peculiaritats de la finca. L'expedient que es va obrir de compravenda de la finca es dóna per finalitzat -la Generalitat dóna per trencada la possibilitat de compra dels terrenys i de la finca per part de l'italià Rinaldo Muscolino- i, per tant, l'Incasòl n'ha recuperat la plena possessió.

La seva voluntat és mantenir-la com a titularitat pública, estudiant fórmules de gestió com ara els acords de custòdia, que el Departament de Territori ja aplica en terrenys similars.