L’Ajuntament d'Arbúcies amplia amb 34 edificis el catàleg de masies

El Pla Especial recull un total de 339 cases de pagès repartides en deu veïnats

El Ple de l'Ajuntament d’Arbúcies (Selva) ha aprovat inicialment l’ampliació del Pla Especial Urbanístic i Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi. Aquest document, responsable d'inventariar i regular urbanísticament les edificacions en sòl no urbanitzable en les quals hi és reconegut un ús residencial, recull actualment un total de 305 edificacions repartides en els deu veïnats en què es troba dividit el terme municipal i les agrupa en tres grans tipologies.

Aquestes són edificacions en ruïnes de les quals se'n reconeix la seva existència i el seu ús com a habitatges i de les quals se n'admet la reconstrucció; masies i cases rurals anteriors a l'any 1956 en les quals s'hi admeten obres de rehabilitació, ampliació i determinats canvis d'ús; i habitatges moderns, posteriors al 1956, en què només s'hi admeten treballs de manteniment i conservació.

Amb l'ampliació que ara s'aprova s'hi afegeixen un total de 34 noves edificacions: quatre d'elles com a masies en ruïnes que es podran reconstruir, 17 com a masies i cases rurals anteriors al 1956 i les tretze restants com a habitatges moderns legalment implantats en el sòl no urbanitzable a partir de l'any 1956.

Més enllà de la inclusió d'aquestes noves fitxes s'ha aprofitat també per modificar-ne un total de setze que es trobaven identificades en veïnats erronis i per eliminar-ne un total de 9 per diversos motius (estar en sòl urbà, haver-se enderrocat o haver quedat fora del municipi amb motiu d’una nova delimitació de termes amb els municipis veïns).

En resum, es proposa l'ampliació del catàleg a un total de 330 fitxes, proposta que ara serà sotmesa a informació pública i posteriorment tramesa a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona que és qui té la competència per a fer-ne l'aprovació definitiva.