L'ACA estudia portar aigua de la depuradora de Tossa de Mar als aqüífers de la Selva

Actualment només es reutilitza el 5% del cabal regenerat a la planta i la resta es porta al mar

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat un estudi per analitzar si es pot aportar aigua regenerada a la depuradora de Tossa de Mar als aqüífers de la Selva. El contracte adjudicat és de 42.000 euros i estudiarà alternatives per determinar la millor ubicació i el sistema més eficient per fer la recàrrega de l'aqüífer al·luvial de la baixa Costa Brava.

A dia d'avui només s'aprofita un 5% de l'aigua que es regenera a la depuradora de Tossa de Mar i la resta s'aboca al mar. Ara l'estudi calcularà la capacitat d'emmagatzematge de l'aqüífer i la ubicació idònia per fer la recàrrega. En els propers mesos es preveu fer estudis similars en altres punts de la Costa Brava i la Costa Daurada.

La depuradora de Tossa de Mar podria ser una nova font d'alimentació per a l'aqüífer al·luvial de la baixa Costa Brava que hi ha a la Selva. L'Agència Catalana de l'Aigua ha encarregat un estudi per tal de valorar quina capacitat té aquest aqüífer, quins són els millors mètodes per omplir-lo i quina és la ubicació idònia per fer-ho. L'estudi s'ha adjudicat per 42.000 euros. El document haurà de tenir en compte les altres fonts de subministrament d'aigua potable que hi ha a Tossa de Mar.

Amb aquesta solució es vol donar sortida a part de l'aigua regenerada que surt de la depuradora de Tossa de Mar. Actualment només se n'aprofita un 5% i la resta s'aboca al mar. Ara, l'objectiu és poder ampliar aquesta capacitat de reaprofitament abans d'abocar l'aigua al mar. Si bé l'estudi que s'ha adjudicat a la Selva és el primer que es fa, l'ACA ja ha avançat que en els propers mesos es faran encàrrecs similars en d'altres punts de la Costa Brava i la Costa Daurada.

L'ACA preveu, en els propers sis anys, incrementar la producció d'aigua regenerada, passant dels 70 als 120 hm3. L'objectiu és passar de duplicar l'existència d'Estacions de Regeneració d'Aigua (ERA), passant de les 24 a les 40. Així, es passarà de reutilitzar el 10% del total de l'aigua depurada actual, a assolir el 20% en els propers sis anys. Es preveu una inversió de 120 milions d'euros en aquest període per assolir aquestes xifres.