Les obres per a fer 34 habitatges protegits cooperatius a Palamós començaran a la tardor

L’obra es desenvoluparà sobre sòl municipal i tindrà un pressupost de prop de 5 MEUR

El projecte d’habitatges socials cooperatius de Palamós (Baix Empordà) ja té tots els tràmits necessaris per començar la seva construcció. Els habitatges que es construiran al solar de l’Avinguda Catalunya, cedit per l'Ajuntament, ja compten amb un grup impulsor de sòcies, finançament bancari, llicència d’obres i projecte d’execució, quatre pilars indispensables per iniciar la construcció.

El projecte avança a bon ritme gràcies a la participació activa del grup impulsor, format per les futures usuàries de l’edifici, del treball tècnic de Sostre Cívic, la principal cooperativa d'habitatges sense ànim de lucre de Catalunya, i del suport de l’Ajuntament de Palamós.

La promoció constarà 34 habitatges de protecció oficial, i neix amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge digne i adequat a la població de Palamós, a través d'un model no especulatiu i amb la participació ciutadana en el seu desenvolupament. És el primer habitatge cooperatiu en cessió d’ús d’aquestes característiques que s’impulsa a comarques gironines.

L’Ajuntament de Palamós va cedir el solar a favor de la cooperativa un dret de superfície sobre una parcel·la de propietat municipal de 996 m² ubicada a l’Avinguda de Catalunya. La cessió dels terrenys es va realitzar a finals de 2020, i va ser acordada per un període de 75 anys, moment en el qual aquests terrenys revertiran de nou al municipi.

El darrer tràmit abans de l’obra ha estat assegurar el finançament. El projecte tindrà un cost de 5 milions d’euros (MEUR) que anirà, majoritàriament, a càrrec de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). El banc públic adscrit al Ministeri d'Afers Econòmics del govern espanyol ha aprovat ja un préstec bancari de 4 MEUR. És la primera vegada que l’ICO s’obre a finançar un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a l’estat, i amb un termini elevat de 40 anys.

Un fet poc habitual en el sector que permetrà tenir quotes d’ús més assequibles i que senta un precedent per impulsar el model de cessió d’ús com a alternativa per accedir al dret a l’habitatge. La resta del finançament es complementarà amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya per a la promoció d'habitatges de protecció oficial de 950.000 euros, i amb les aportacions de capital de les sòcies.

El projecte, a més, ja compta amb la llicència d'obres concedida des del 2022. Desenvolupat per les arquitectes d’UMMA que han liderat un procés participatiu de co-disseny amb un grup impulsor format per persones que ja han mostrat interès per entrar a viure-hi. El procés participatiu amb els arquitectes ha recollit les demandes i especificitats tant de l’entorn com de les mateixes interessades.

Els 34 habitatges estaran distribuïts en cinc plantes, i el 25% d'aquests habitatges es destinaran prioritàriament a col·lectius específics que tenen especial dificultat en accedir a l'habitatge, com són la gent jove, les famílies monoparentals o els majors de 65 anys. A més, el projecte compta amb una àmplia dotació d'espais col·lectius distribuïts en diverses plantes i amb 34 places d'aparcament situades en planta baixa.

L'edifici serà sostenible i aplicarà mesures de sostenibilitat ambiental i energètica. La construcció serà innovadora, amb un sistema de façanes prefabricades i es farà "en sec" per disminuir l'impacte ambiental i millorar la seguretat. El projecte ha obtingut l'etiqueta energètica A i tindrà instal·lacions centralitzades d'alta eficiència per climatització i ACS, i plaques fotovoltaiques. Aquestes estratègies, combinades amb altres passives, faran que l'edifici sigui consum gairebé nul (nZEB).

Sostre Cívic està compromès a continuar treballant en la promoció de models d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús per garantir el dret a l'habitatge digne i adequat per a totes les persones. No és el primer projecte de la cooperativa a terres gironines, que ja gestiona uns pisos socials a Palafrugell i Calonge, a més de treballar en la promoció del primer habitatge cooperatiu per a gent gran a Sant Feliu de Guíxols.

La construcció del projecte està prevista per a la tardor d'aquest any, i serà a l’inici del 2026 quan les sòcies podran entrar a viure-hi.