L'Estartit rebutja el traspàs de la biblioteca perquè diu no tenir diners per mantenir-la

Tampoc volen mantenir l'aparcament de benvinguda o el Parc de la Pineda

L'EMD de l'Estartit ha rebutjat el traspàs de competències de la biblioteca aprovada durant el ple de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí el passat 13 d'abril. L'entitat entén que els acords adoptats pel traspàs de competències són nuls, ja que manca la valoració econòmica del cost efectiu del servei així com l’acceptació del traspàs de competències per part de l’EMD.

El mateix succeeix amb l’aparcament de benvinguda, amb la reforma del Parc de la Pineda i amb la resta d’actuacions que, sense respectar la clàusula de col·laboració de l’article 5è del Conveni, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha anat executant en l’àmbit de l’EMD de l’Estartit, sense efectuar el traspàs formalment.

Segons el conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’EMD l’Estartit, el consistori ha de finançar, amb el mateix nivell de prestació que a la resta del municipi, el cost dels serveis públics que presta l’EMD de l’Estartit. 

En aquest sentit, el president de l’EMD, Francesc Ferrer, ha reiterat la necessitat de complir el règim econòmic previst a la Memòria de creació de l’EMD per tal de poder assumir els costos derivats del manteniment de les noves instal·lacions, i alerta que la impossibilitat de poder fer el manteniment de forma adequada de les infraestructures reduirà la seva vida útil i comportarà, a la llarga, un sobrecost per a tots els contribuents del municipi.

La previsió del cost del manteniment de les noves instal·lacions ja  figura en el Pressupost de l’EMD de l’Estartit per a l’exercici del 2023 i a la Memòria de Presidència que Ferrer ha fet arribar al batlle de Torroella de Montgrí. Des de l’EMD també s’ha reclamat la Comissió Bilateral per dialogar sobre aquests temes, que malgrat que és d’obligatòria celebració anual, l’alcalde de Torroella de Montgrí no n’ha convocat cap des del 2021.