Cassà de la Selva és un dels municipis més contaminats de Catalunya

La Generalitat aposta per incentivar mesures ecològiques més que castigar els qui contaminin

El municipi de Cassà de la Selva (Gironès) ha superat els límits de partícules per la combustió de llenya a les cases, fet que la situa com un dels municipis amb més contaminació a l'aire juntament amb Barcelona, Alcanar (Montsià), per culpa de la cimentera, que emet PM10, i a Flix (Ribera d'Ebre), ja que Ercros emet clorur d'hidrogen (HCl). Els altres tres punts on s'han superat els límits és Manlleu (Osona) i a Igualada, on s'ha superat el límit d'àcid sulfhídric a causa de les empreses adobadores de pell.

A la resta del país no s'ha superat enlloc cap límit legal establert, ni tant sols al Camp de Tarragona, que és una zona d'especial vigilància per la forta presència de la indústria química.

La capital

Barcelona encara està pendent encara d'un expedient sancionador de la Unió Europea per la superació dels límits entre el 2005 i el 2007, però està per sota d'altres grans ciutats europees com Londres, París o Stuttgart.

La directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, ha explicat que pel que fa a mesures llargament previstes, com l'electrificació del Port de Barcelona per als vaixells atracats, Farran l'ha descartat a curt termini, i ha dit que s'apostarà per la gasificació, aprofitant la presència d'importants empreses del sector a la zona. Així, la capital catalana vol ser pionera per crear al Mediterrani una zona d'emissions controlades, com ja existeix al Mar del Nord i al Bàltic. A finals del 2014 ja hi pot haver el primer vaixell totalment gasificat.

Farran ha admès que la crisi ha beneficiat parcialment la reducció dels contaminants, sobretot a partir del 2009, gràcies a la menor activitat industrial i a la reducció del trànsit privat. Però alhora ha recordat que la flota de vehicles ha envellit i està en pitjor estat de manteniment, cosa que la fa més contaminant.

Farran s'ha mostrat relativament satisfeta dels nivells assolits, i ha volgut remarcar que la disminució radical dels nivells de contaminants només es pot aconseguir gràcies a condicions meteorològiques favorables, com episodis de pluja i vents, com està passant els últims mesos. En sis episodis concrets, però, els factors ambientals van ser perjudicials durant el 2012, com els dos dies que hi va haver un gran anticicló coincident amb els grans incendis a l'Empordà, o l'arribada de sorra sahariana a la península Ibèrica.

En canvi, pel que fa als canvis més a llarg termini, ha dit que han de ser progressius, anant pas a pas i millorant la tecnologia tant dels vehicles com de les indústries. Així, ha apostat més per incentivar la millora que no pas per castigar, i veu "inviable" reduir a la meitat la circulació de vehicles.

Com a exemple d'aquesta intenció, aquest dijous s'han lliurat les primeres 1.500 etiquetes verdes a flotes de vehicles respectuosos amb el medi ambient, i Farran proposa que tinguin bonificacions en l'Impost de Circulació o en les zones verdes d'aparcament o de càrrega i descàrrega. Pel que fa a l'energia utilitzada pels vehicles, remarca que abans d'arribar totalment al vehicle elèctric hi ha molts passos intermitjos que es poden aprofitar, com els combustibles fòssils menys contaminants, els biocombustibles o els híbrids. També ha incidit en l'aposta per fomentar el transport públic, l'alta ocupació dels vehicles i la creació d'àrees de vianants a les ciutats.

Un altre dels gasos que preocupa a la Generalitat és l'ozó troposfèric (O3), que no el genera directament cap activitat humana, sinó altres contaminants i la radiació solar. El nivell d'informació a la població s'ha activat diverses vegades, però el nivell d'alerta cap. En el cas del nivell d'informació, sovint coincideix amb onades de calor, i les recomanacions per la població més fràgil són les mateixes: evitar l'exposició al sol i no fer esport ni feines dures a l'exterior.