Vilablareix també ingressarà els impostos a l'Agència Tributària Catalana

L'acord es va aprovar ahir durant el ple municipal

El ple de l’Ajuntament de Vilablareix, format pels grups d’ERC, CiU i IpP-PM, va aprovar ahir per unanimitat una moció sobre la sobirania fiscal en la que la corporació es compromet a pagar els seus impostos a l’Agència Tributària Catalana. D'aquesta manera inicia els mecanismes per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) de l’Ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.

“El propòsit és que molts ajuntaments del nostre país aprovin aquesta mo- ció i paguin els seus impostos a l’Agència Tributària Catalana per així po- der quantificar quants diners ingressarem a la Generalitat de Catalunya i no al govern espanyol”, va manifestar l’alcalde, David Mascort. Aquest acord es notificarà a la conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern es- panyol a Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.

D’altra banda, l’Ajuntament va aprovar també substituir el dia 12 d’octubre, dia de la Hispanitat, que aquest any cau en dissabte, per un altre dia a escollir pels treballadors/es municipals com a dia d’assumptes propis.

En el punt de l’ordre del dia s’explica que els festius que cauen en diu- menge, tant l’Administració de l’Estat com la de la Comunitat Autònoma i les Administracions Locals, les traslladen a dies laborals, però no els dissabtes per ser laborables.

Per aquesta raó, i per no haver-se contemplat en el calendari laboral de l’Ajuntament el trasllat dels dissabtes festius a compensar en dies festius alternatius, s’ha adoptat aquesta mesura. “El 12 d’octubre no tenim res a celebrar”, va manifestar l’alcalde. El punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC i IdP-PM i amb l’abstenció de CiU.

Finalment, tots els grups van aprovar una moció, que impulsa l’Associació de Municipis per la Independència, per demanar la supressió del govern espanyol a Catalunya per “obsoletes, inoperants i buides de competències”.