Girona activa l'enquesta per definir en quins punts de la ciutat les dones se senten insegures

Amb la informació es crearà el mapa de seguretat en clau de gènere

L’Ajuntament de Girona ha activat l'enquesta a la pàgina d’Igualtat del web municipal per saber en quins punts de la ciutat les dones se senten insegures. Totes les aportacions recollides serviran per crear, juntament amb dades policials, el mapa de seguretat en clau de gènere de Girona, el qual servirà per poder prioritzar actuacions per acabar amb aquesta sensació.

“El mapa de seguretat amb visió de gènere és una iniciativa nova, sense exemples similars al nostre voltant que ens puguin ser de referència, però que creiem que pot ser molt útil per executar accions concretes, de petit format, que donaran molta tranquil·litat a les dones. Amb l’enquesta volem que siguin elles mateixes les que ens indiquin en quins llocs se senten insegures, perquè l’experiència personal és la base de les dades que volem incloure en el mapa. És el primer pas per tenir-lo definit i prendre les mesures oportunes per millorar la sensació de seguretat en el conjunt de la ciutat”, afirma l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

L’objectiu de l’enquesta és identificar els carrers i els espais públics que puguin generar emocions negatives a les dones per diferents motius, ja que està demostrat que aquesta sensació d’inseguretat a la via pública es dona més entre el col·lectiu femení. Aquestes dades complementaran les xifres sobre delictes que recull la Policia Municipal i la resta de cossos de seguretat i emergències. D’aquesta manera es pretén confeccionar un mapa de seguretat amb visió de gènere i revertir així la inseguretat que senten les dones que es mouen habitualment per la ciutat a peu o en algun altre mitjà de transport. 

A través d’aquesta eina, les dones majors de 16 anys han d’exposar si han evitat passar per algun punt concret de la ciutat perquè els ha generat una emoció negativa i, en cas afirmatiu, especificar el nom del carrer o espai. També és obligatori detallar el motiu d’aquesta sensació que, per exemple, pot ser perquè es tracta d’un espai fosc, poc concorregut o poc senyalitzat, perquè té barreres arquitectòniques i perquè està brut i descuidat, entre d’altres. A més, també hi ha l’opció de geolocalitzar l’indret en el mapa que es desplega per tal de concretar el punt exacte, així com detallar la franja horària, afegir observacions o pujar una imatge dels carrers o espais públics en qüestió.

Per registrar un punt insegur a l’enquesta cal identificar-se amb el nom i cognom, i el document identificatiu. Aquestes dades només seran utilitzades pel consistori per tal de gestionar la participació i per evitar així el mal ús que es pugui fer de l’eina.

Tots els carrers i espais públics que les dones vagin identificant s’aniran recollint i, en paral·lel, es confeccionarà el mapa de seguretat en clau de gènere creuant totes les aportacions amb les dades policials. Aquest identificarà sobre plànol quins són els punts de la ciutat on les dones, quan hi passen, se senten insegures. I a partir d'aquí, prioritzar actuacions per acabar amb aquesta sensació mitjançant les mesures oportunes en cada cas.

Un cop estigui elaborat el mapa, aquest romandrà obert a tota la ciutadania i s’anirà actualitzant amb les dades que es vagin recollint de l’enquesta, la qual romandrà sempre activa a través de la pàgina web d’Igualtat de l’Ajuntament de Girona.