Torroella de Montgrí inicia la revisió i actualització del Pla d'Igualtat

Es faran dos tallers adreçats als tècnics del consistori i dos més a la ciutadania

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) està impulsant una actualització del Pla d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes aprovat el 2018. En el marc d'aquest procés, es portarà a terme un procés de participació ciutadana per tenir en compte l'opinió de la ciutadania i de la plantilla municipal. En aquest sentit, es faran dos tallers interns adreçats a tècnics de l'Ajuntament i de l'EMD de l'Estartit, i dos més oberts a la ciutadania, l'1 de febrer i el 20 de març, a les 18 h, al Museu de la Mediterrània.

La regidora de Convivència, Roser Font, argumenta que "les lleis d’igualtat s’han de desenvolupar en l’àmbit municipal i s’han de planificar accions que promoguin una societat igualitària, lliure de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Tot i que també s’han de tenir en compte altres aspectes com ara les situacions de desavantatges per raó d’orígens ètnics i socials, llengua religió, discapacitat, diversitat sexual o nivell econòmic". I afegeix: "Volem una representació i participació paritària de dones i home en tots els àmbits de presa de decisions, així com l’eliminació dels estereotips de gènere que reprodueixen les desigualtats".

Per Font, la realitat segueix presentant evidències de desigualtats i desavantatges que limiten la possibilitat de desenvolupament de les dones, sigui de manera clara, soterrada o indirecte. Per aquesta raó, considera que "amb l'actualització del Pla es volen consolidar i millorar les accions que afavoreixin la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat, i es vol adaptar el document a les noves realitat socials."

L'Ajuntament compta amb un Pla d'Igualtat de Gènere des de l'any 2007, que va ser revisat i actualitzat el 2018. Aquest incloïa 6 línies estratègiques orientades a potenciar la perspectiva d'igualtat en el govern local, prevenir la violència de gènere, promoure canvis de valor i creences al voltant de la desigualtat de gènere i la diversitat sexual, promoure la reorganització del treball i nous usos del temps i fomentar la participació i presència de les dones a l'esfera pública.

Els darrers mesos se n'ha fet l'avaluació per preparar la renovació i la redacció del tercer pla. El procés s'ha encarregat al col·lectiu Lo Relacional.