La crisi fa caure el nombre d'abonats al servei d'aigües a Girona

El tancament de comerços i la paràlisi del sector de la construcció, principals causes de la baixada

El nombre d'abonats al servei d'aigües de Girona ha davallat per primera vegada durant el 2012. Si el 2011 hi havia 52.163 abonats, l'any següent es va tancar amb 51.148. El regidor de Sostenibilitat, Jordi Fàbrega, relaciona la davallada amb el fet que hi ha tancaments de comerços i, a més, no es construeix pràcticament cap habitatge nou.

Així mateix, el consum per habitant també ha caigut de manera progressiva des del 2007 i, al 2012, se situa en 96,02 m3 per habitant i any. D'altra banda, el 2012 es van tractar 32.316 tones de residus a l'incineradora de Campdorà i la seva cremació va generar energia suficient per fer funcionar la depuradora. Això suposa un estalvi de 180.000 euros al consistori. Els regidors responsables de les àrees de Sostenibilitat i Ciutadania, Jordi Fàbrega, i de Mobilitat i Seguretat, Joan Alcalà, han presentat aquest matí les memòries que recullen activitats i dades més significatives del 2012. Entre aquestes, destaca que per primera vegada cau el nombre d'abonats al servei d'aigües de Girona.

Segons Fàbrega, aquesta és una conseqüència més de la crisi. "L'empresa d'aigües ens diu que hi ha comerços que tanquen i que cada vegada hi ha menys activitat econòmica", ha explicat el regidor, que apunta també com a causa el fet que no hi ha obra nova i, per tant, no es donen d'alta nous comptadors.

D'altra banda, les dades reflecteixen que hi ha hagut una disminució en el consum d'aigua des del 2007, quan es va viure una forta sequera. El 2012 es va tancar amb un consum per habitant i any de 96,02 m3, mentre que el 2007 era de 97 m3 o, per exemple, havia arribat als 100,27 el 2009. "La gent cada vegada té més consciència i no malbarata l'aigua", ha manifestat Fàbrega.

Una altra dada que també va a la baixa des del 2006 és la generació de residus. Cada gironí generava 1,11 quilos de deixalles al dia el 2012, una dada per sota de la de l'any anterior. Bona part dels residus que es generen a la ciutat tenen com a destí la incineradora de Campdorà. En aquesta instal·lació -i durant tot el 2012- es van cremar un total de 32.316 tones de deixalles que, al seu torn, van generar més de 4 milions de kW. Bona part d'aquesta energia es fa arribar a la planta depuradora de Girona -que està a tocar de la incineradora- i que s'abasteix amb aquesta energia generada per la cremació de residus. El regidor ha explicat que això suposa un estalvi de 180.000 euros anuals al consistori.

D'altra banda, Fàbrega ha detallat que un projecte que queda pendent de completar és la substitució de tots els contenidors de la ciutat per un nou model que serà de càrrega lateral. Malgrat que aquests contenidors fa mesos que ja haurien d'estar instal·lats, un canvi en la contractació dels mateixos ha fet endarrerir el projecte. Fàbrega ha explicat que el cost és elevat -canviar-los tots costarà uns 2,5 MEUR- i que estan pendents d'una subvenció europea que servirà per cobrir el 80% del cost.

Reducció de delictes i de sancions

Per la seva banda, el regidor de Mobilitat i Seguretat, Joan Alcalà, ha recordat algunes de les dades que ja es van donar a conèixer durant la festa de la Policia Municipal. Entre aquestes, Alcalà ha remarcat que durant l'any passat van baixar un 3,57% els delictes i faltes i també es van reduir els accidents a la ciutat. Aquesta última dada, Alcalà la atribueix a l'augment de controls de velocitat que s'han fet a la ciutat.

En aquest sentit, ha avançat que alguns dels objectius del consistori amb l'horitzó del 2016 és aconseguir reduir un 25% els accidents amb víctimes respecte el 2011, així com un 30% els atropellaments de vianants. Per aconseguir alguns d'aquests objectius, l'ajuntament ha definit quatre eixos de mesures que s'aplicaran al llarg d'aquest any com, per exemple, la instal·lació de càmeres als semàfors que podran registrar tant la velocitat dels vehicles com gravar si algun vehicle es salta el semàfor en vermell.

D'altra banda, Alcalà ha remarcat que l'any passat es van posar menys multes que l'anterior i que això demostra que l'acció de la policia "no té un objectiu recaptatori". En concret, es van imposar 28.619 sancions de trànsit, un 29% menys que l'any anterior.