Vulpellac inicia els treballs de millora dels espais públics per millorar la funcionalitat

Les obres costaran 170.836 euros i duraran dos mesos

Vulpellac (Baix Empordà) va iniciar la setmana passada els treballs de pavimentació i millora de serveis de la plaça Reverend Ferran Dou. Aquesta serà la primera de les intervencions que s'han planificat al conjunt del poble amb l'objectiu d'arranjar integralment la totalitat dels seus carrers i espais públic, per tal de dignificar-los estèticament i millorar-ne la funcionalitat. L’actuació té un cost de 170.838,60 euros i un termini d’execució de dos mesos.

El paviment de llambordes i pedres actual generen moltes incomoditats tant als vianants com al trànsit rodat. D'altra banda, amb el pas del temps han sofert diferents intervencions i reposicions que l'han malmès i donen un mal aspecte al conjunt.

Per aconseguir una imatge unificada de la plaça, tota la superfície, excepte a l’enllaç entre els carrers del Llorer i de Sant Joan, es projecta amb un paviment uniforme i apte per a un ús mixt, amb prioritat a l’ús de vianants. La solució adoptada busca la integració de la plaça amb l’espai d’accés al conjunt monumental de l'església i el castell. Per aquesta raó, el paviment que s'hi col·locarà serà el mateix a l'existent en aquesta àrea, format per lloses de pedra calcària de Sant Vicenç amb un especejament d'amplada constant i llargada variable.

El mateix paviment es posarà davant de la façana oest, a l’enllaç entre els carrers del Llorer i de Sant Joan, protegint la sortida dels habitatges de l'espai obert a la circulació. A la zona de trànsit rodat es posarà un paviment més resistent.

Amb aquesta solució es millora la qualitat de l'acabat actual de la plaça disposant majoritàriament lloses de pedra natural com a l’accés a conjunt monumental. Així mateix, la disposició a un sol nivell de tot l'espai, sense graons ni vorades, millorarà la seva accessibilitat. Per altra part, s'uniformitzarà el cromatisme, sense excessius contrastos de tonalitat, i adaptat als colors presents a les façanes de l'entorn.

S'aprofitaran les obres per millorar la instal·lació dels serveis que es troben en mal estat o són deficients, com ara el subministrament d'aigua i l'enllumenat públic. Mentre durin els treballs, la plaça queda totalment tallada al pas de vehicles, però s'ha habilitat un pas per a vianants. Els vehicles que vinguin del carrer Sant Joan i vulguin anar a l'Ajuntament o al centre poden passar pel carrer Miquel de Sarriera, excepte les hores d'entrada i sortida de l'escola.