Tossa de Mar tramita la nova llar d'infants que costarà 1,6 MEUR

Les construccions tindran el mínim impacte ambiental i la màxima eficiència energètica

L’Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) està tramitant la construcció d'una nova llar d'infants a la zona escolar. El projecte, que té un pressupost d'1.630.452,52 euros, consistirà en la construcció d'un edifici central que realitzarà la funció d'unió i espai compartit de serveis a deu aules amb forma de caseta de fusta amb coberta inclinada creant una zona segura i compartida per als infants. Aquestes construccions estan pensades per tenir el mínim impacte ambiental i màxima eficiència energètica. Per això s'utilitzaran materials naturals com la fusta reciclable i l'aïllament amb suro.

El projecte ha estat retirat de la ubicació de l'any 2018 per tres motius molt importants. El primer, per unificar mobilitat i desplaçaments als familiars que porten els infants, donat que en una sola gran àrea escolar, amb un carrer de vianants central, podran deixar i recollir els infants de totes les edats molt fàcilment.

El segon i molt rellevant, per compartir serveis, com l'energia de les plaques solars, la caldera de biomassa o la cuina pròpia (que es va fer el curs passat a l’Escola Ignasi Melé i Farré). Tots aquests serveis funcionaran millor i suposaran una reducció d’emissions i estalvi al estar unificats.

El tercer motiu i últim és perquè la finca municipal on l'anterior equip de govern volia ubicar la nova llar és una finca amb la qualificació urbanística d'habitatge protegit. És bàsic mantenir lliure aquesta finca donat que per ubicació (amb tots els serveis en una isòcrona de menys de tres-cents metres ) és una zona ideal per construir habitatge protegit que resoldria el problema d’habitatge de molts veïns, com per exemple joves que decideixen emancipar-se i no troben habitatge assequible.

Un altre dels canvis respecte el  projecte del 2018 és l’ampliació del nombre de  places. La llar actual té una capacitat màxima de 115 places (amb la Llar 1 i la Llar 2 ), i  la nova llar projectada per l’anterior equip de govern el 2018 tenia una capacitat per a 82 infants. Ara s’ha modificat el projecte per tornar a les 115 places. El motiu d'aquesta ampliació és poder atendre el nou decret de la Generalitat que va anunciar la gratuïtat als alumnes de 2 anys (Infantil 2) pel curs 2022-23 i indicà que el 2023-24 s’ampliarà als infants d’un any (Infantil 1). Amb aquest nou escenari impulsat pel Departament d'Educació, segurament augmentarà el nombre d’usuaris de la llar i era necessari aquesta previsió.

La nova llar d'infants serà un edifici d'una sola planta, amb un programa funcional per a 115 infants. Distribuïts de la manera següent:  16 infants de zero a un any, 39 infants d'un a dos anys i 60 infants de dos a tres anys. L'ordre de les aules serà: dues aules per nivell I0 (Infantil 0), tres aules per l’I1, tres aules per l’I2, una aula de serveis per l’office cuina, cambra d'instal·lacions, neteja, vestidors amb bany i sala de material escolar i una també una sala per educadores i direcció.

Les aules estaran agrupades segons els diferents nivells: les dues aules dels nadons, properes a l'accés, podran compartir un espai comú a l'interior, on disposaran d'una gran nau central per compartir totes les activitats, limitat per tanques mòbils de fusta, així com una àrea de pati adaptada i controlada. Les tres aules destinades als d'un any també s'orientaran de manera que quedi un racó més reservat per a ells. Les tres aules de dos anys, de dimensions majors per acollir a 20 infants cada una, estaran situades de manera que s'encarin amb una zona on l'espai lliure sigui més gran. Les aules estan pensades perquè es puguin fer totes les activitats en el mateix espai: jugar, menjar, dormir, higiene... per tal de facilitar les tasques a les educadores i crear un espai de seguretat per als infants.

Climàticament, l'edifici estarà equipat amb un terra radiant per a calefactar els espais, un sistema de ventilació natural i un equip d'aire condicionat per fer front als períodes més calorosos de l'any. Fer un incís en que el projecte del 2018 no disposava d'aire condicionat. Aquest fet també ha estat una modificació que, amb les noves condicions climàtiques, l’equip de govern actual troba indispensable.

Tant aquests sistemes de climatització com la producció d'aigua calenta sanitària s'alimentarà d'una caldera de biomassa municipal prevista per a abastir tots els centres educatius que hi ha en aquell sector. Per raons de seguretat de servei, al tractar-se d'infants i nadons, la llar disposarà d'un sistema propi de caldera de condensació de gas per a recolzar el sistema municipal en casos puntuals. L'edifici disposarà també de recuperadors de calor per afavorir la ventilació sense necessitat d'obrir finestres, millorant així el rendiment tèrmic de les aules i espais comuns i garantint la ventilació i qualitat de l'aire.

La sortida al pati és exclusiva des de les aules i es farà a través de rampes. Aquest accés serà diferent que el que tindran els familiars des del carrer. L'alcalde de Tossa, Ramon Gascons, explica que “la millora dels equipaments educatius són claus per poder oferir una bona qualitat de vida a infants, famílies i educadores. Una bona llar d'infants, escola i institut públics, amb cuina pròpia i que siguin referents entre les poblacions veïnes, són un dels principals motius que motiven, a les parelles més joves, a apostar per quedar-se a Tossa”.

Gascons afegeix que “és un equipament necessari i reivindicat. Ha calgut fer les millores que marca el codi tècnic, com l'informe favorable de bombers, i les millores per poder oferir gratuïtat a tots els infants, tal com ens indica el Departament d'Educació i que ens ha obligat a ampliar el projecte, i no oblidem, el més dur, realitzar tots aquests tràmits amb dos anys d'entrebancs per la pandèmia”.

L’alcalde de Tossa assenyala que “pel que fa a la construcció, es tracta d'un edifici singular. Ens trobem un disseny i acabats de materials molt enfocat als infants, amb un gran cos central per compartir jocs i serveis, mentre que les aules estan reproduïdes imitant casetes de fusta, refugi de cada grup, pensat perquè sigui com un petit poble de jocs i aprenentatge pels infants que hi vagin cada dia”.

Finalment, Gascons conclou que “utilitzant materials naturals és un exemple de construcció sostenible i que minimitza el seu impacte sobre el medi, amb les noves tècniques de construcció seca i buscant la màxima eficiència energètica sense renunciar al confort de materials com la fusta o el suro. L'edifici, gràcies als materials utilitzats, obtindrà un certificat energètic A”.