Justícia nega voler tancar el centre de menors de Girona

La plantilla de professionals de Montilivi ha passat de 50 a 13 en un any

El 28 d'agost del 2012 el Govern va decidir tirar endavant una reorganització del mapa de centres de justícia juvenil que hi ha a Catalunya. Inicialment, el Govern es decantava per tancar dos dels set centres que hi havia: el centre educatiu Montilivi de Girona i el de Mollet del Vallès, els Til·lers. Finalment, però, van optar per reconvertir els dos centres.

Així, Montilivi ha passat de ser un centre per a interns en règim obert, destinat a menors que per ordre judicial hagin de passar només part del dia interns, i els Til·lers s'ha reconvertit en una unitat terapèutica, per a menors amb mesures d'internament terapèutic o que tenen problemes de salut mental o drogodependències.

El Govern ha assegurat que aquesta reconversió és definitiva i que la intenció és que els dos centres continuïn funcionant. "El Departament de Justícia no està preparant el tancament dels centres de Montilivi i Els Til·lers", assegura la conselleria en resposta a un seguit de preguntes presentades pel grup socialista. El departament nega així que estigui desmantellant els dos centres i assegura que al llarg de l'any continuaran funcionant com fins ara.

Menys interns i més estalvi

Segons el Govern, la decisió de reconvertir els dos centres respon a la reducció de la població atesa els darrers anys, l'estat de les infraestructures dels centres, la necessitat de racionalitzar la despesa i la intenció de donar un nou impuls als programes de medi obert i de mediació per prevenir la reincidència delictiva. L'estalvi es calcula en 5 milions d'euros per la reducció dels contractes de substitucions (els centres de més capacitat estaran dotats de més personal), la dels contractes de seguretat i manteniment i la de les inversions que caldria fer als dos equipaments si haguessin de conservar la capacitat actual.

El Departament ressalta que en els darrers anys la població de menors interns ha baixat. Mentre que l'any 2011 hi havia 304 interns, l'any 2012 n'eren 283 i aquest any n'hi ha 264 internats a centres de justícia juvenil de Catalunya. A Montilivi han passat de 34 menors internats el 2010, a 37 el 2011, 28 el 2012 i els 7 actuals que hi ha en règim obert.

En relació a la plantilla al centre de Montilivi, l'any 2010 hi havia treballant 51 professionals, el 2011 52, el 2012 50 i actualment n'hi ha 16. El Departament exposa que part de la plantilla de Til·lers i Montilivi han anat a centres educatius de justícia juvenil que han augmentat el nombre de places. La resta cobriran treballaran en programes de medi obert i mediació per evitar la reincidència juvenil.