L'Estartit s'oposa a que l'ajuntament de Torroella de Montgrí auditi els seus comptes

Defensen que totes les despeses són "necessàries i útils"

L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, va demanar al president de l'EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer, que autoritzés l'interventor de l'ajuntament a fer una auditoria econòmica interna de l'entitat. La petició era conseqüència d'una moció aprovada al ple pels grups municipals de LEST, Junts, Compromís i la CUP, a la qual també hi van donar suport UPM i ERC (equip de govern), i Ciutadans.

En l'acord adoptat, Torroella exposava que durant aquest mandat s'havien produït "diverses incidències" que havien fet perdre la confiança en la gestió econòmica. Entre els fets que fonamentaven aquesta situació, l'ajuntament exposava que el pressupost de l'any 2022 aprovat per l'Estartit "res té a veure amb la suma de transferències que li fa l'ajuntament segons el conveni renovat i aprovat" entre l'EMD i l'Ajuntament, que hi havia hagut despeses "no petites i innecessàries i no previstes en el pressupost" i que l'Estartit no assumia "obligacions" contemplades al pressupost, com és el pagament a les entitats i associacions del municipi.

La resposta a la petició de l'alcalde és negativa. Segons informen en una nota de premsa, l'Estartit considera que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí "no té capacitat ni disponibilitat" per auditar la situació econòmica. A més justifiquen que l'EMD "només contreu despeses necessàries i útils". Per això, proposen que sigui la Sindicatura de Comptes o un altre òrgan aliè als municipals qui auditi els comptes dels dos ens.

El president i l'interventor de l'entitat presenten un decàleg d'arguments per denegar la petició. Entre aquests hi ha que posen en dubte la independència de l'interventor de Torroella perquè és "un funcionari habilitat com a interventor però no pertany a l'escala de funcionaris amb habilitació estatal", com sí que és el secretari-interventor de l'EMD: "Això podria posar en dubte la seva independència perquè pot ser cessat per l'ajuntament en qualsevol moment"

També al·leguen que el regidor de Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí va denegar a l'EMD la informació sobre imports i percentatges de l'exercici del 2020 que corresponien a l'Estartit assegurant que "aquesta informació no consta a la base de dades de l'ajuntament i actualment ni els Serveis Econòmics ni els Serveis Informàtics disposen de recursos suficients per obtenir-la". L'Estartit argumenta que les transferències en favor de l'EMD que cada any preveu l'ajuntament al pressupost general "es concreten de manera unilateral" i no s'ajusten a allò que preveu la memòria de creació de l'entitat municipal descentralitzada.

"L'Ajuntament de Torroella de Montgrí continua incomplint, des de l'any 2015, la seva obligació d'adscriure dos llocs de treball d'administratiu o auxiliar administratiu a l'EMD de l'Estartit. Només ha adscrit un lloc de treball d'administratiu a mitja jornada", continuen exposant al comunicat, alhora que subratllen que estan assumint les despeses de contractació d'un bibliotecari perquè Torroella ha "demorat durant anys" l'execució de les obres de la biblioteca.

Un altre dels punts que desgranen és que Torroella "no ha compensat encara" l'increment del cost de l'energia "ni cal altra de les despeses necessàries" i tampoc ha ordenat la transferència del mes de novembre.

"L'incompliment constant per part de l'Ajuntament de les seves obligacions provoquen que l'EMD hagi de sol·licitar en breu una operació de tresoreria per poder fer front al pagament de les despeses necessàries i de les despeses provocades per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí", critiquen.

Finalment, també remarquen que les despeses que Torroella ha qualificat com a "innecessàries" han sigut conseqüència d'incompliments per part de l'ajuntament, com ara haver de contractar un peó de brigada per atendre actuacions urgents que hauria d'assumir Torroella.

I en relació a les subvencions, acusen Torroella d'actuar de manera inadequada perquè sostenen que "legalment no es poden concedir bestretes automàtiques pel 100% de les subvencions": "Malgrat que aquest sigui el procediment utilitzat per l'ajuntament, l'EMD de l'Estartit es manté dins la legalitat".

D'altra banda, el secretari recorda als càrrecs polítics de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí que contemplen la possibilitat de dissoldre l'EMD de l'Estartit, que per la dissolució o modificació d'una EMD cal un acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, previ informe de la Comissió de Delimitació Territorial, de la Comissió Jurídica Assessora, de l'Ajuntament corresponent i de l'EMD afectada.