1.500 llars de la demarcació de Girona han renovat el bo social

A dia d'avui 9.300 habitatges ja en són beneficiaris

1.500 famílies de la demarcació de Girona, clients d'Endesa, s'han beneficiat de la renovació automàtica del bo social des que el passat mes d'abril va entrar en vigor el Reial decret llei 6/2022 que va introduir canvis en la normativa estatal. Això situa la xifra de beneficiaris d'aquest ajut en prop de 9.300 llars, unes 900 més que el 31 de desembre del 2021 i 1.600 més respecte l'any que va esclatar la pandèmia.  

Endesa atribueix bona part d'aquest creixement al fet que totes aquelles persones beneficiàries d'aquest descompte –excepte les famílies nombroses, que estan subjectes a la vigència del seu carnet– no hagin de tramitar ara una sol·licitud de renovació cada dos anys per verificar que continuen complint els criteris d'assignació definits pel Govern central, ja que des de l'energètica es fa directament la comprovació amb el Ministeri de Transició Ecològica per saber si la llar en qüestió pot continuar percebent el descompte en la factura elèctrica.  

Aquells que gaudien de l'ajut abans de l'entrada en vigor de la nova normativa tindran una pròrroga automàtica de dos anys després de finalitzar el període de percepció. Dos mesos abans del següent venciment, Endesa els avisarà perquè puguin presentar la sol·licitud i la nova documentació acreditativa d'acord amb els nous requisits. A partir d'aquell moment les renovacions també passaran a ser automàtiques cada dos anys, sempre que es compleixin les condicions.

Més enllà de les renovacions, Endesa preveu que el col·lectiu de beneficiaris del bo social continuï creixent en els propers mesos amb la nova categoria que el Govern central va impulsar a finals del mes passat i que es regula al Reial decret llei 18/2022: el bo social de justícia energètica, dirigit a llars amb ingressos baixos particularment afectats per la crisi energètica. Aquesta nova categoria suposa l'aplicació d'un descompte del 40 % sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i estarà vigent fins al 31 de desembre del 2023. 

Es podran acollir a aquest ajut per al seu habitatge habitual les persones que tinguin una renda igual o inferior a 2 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues i superior a 1,5 vegades l'IPREM de 14 pagues. A tall d'exemple, aquest 2022 podran acollir-se al nou bo de justícia energètica un adult amb una renda inferior a 16.213 euros anuals o una família de quatre membres amb una renda inferior a 26.751 euros anuals.  

Altres mesures

L'entrada en vigor del nou Reial decret llei 18/2022 també amplia els descomptes i els prorroga fins al 31 de desembre del 2023. Així, per als consumidors vulnerables l'ajut passa del 60% al 65%, mentre que per als que es trobin en situació de vulnerabilitat severa s'amplia en un 10% més, de manera que passa del 70% al 80%.

A més, també s'incrementa el nombre de kilowatts hora (kWh) sobre els quals s'apliquen aquestes bonificacions, per la qual cosa el volum d'energia anual subjecta al descompte s'incrementa en un 15% i de forma proporcional a les persones que convisquin al mateix habitatge. Per exemple, en una llar on viuen una o dues persones, els kWh bonificats són ara 1.587 kWh/any (abans eren 1.380 kWh); mentre que en una unitat de convivència formada per quatre persones són 2.698 kWh (enfront dels 2.346 kWh abans del canvi regulador). 

Finalment, també s'ha aprovat un augment en l'ajuda mínima per beneficiari del bo social tèrmic de 25 a 40 euros, la qual beneficia a consumidors vulnerables en consums tèrmics com ara calefacció, aigua calenta o cuines de gas. Aquest ajut es concedeix de forma automàtica a tots els beneficiaris de bo social elèctric —amb l'excepció de la nova categoria de bo de justícia energètica—.