IAEDEN denuncia la construcció d'una macro granja de porcs a tocar l'Estany Llampol

Els ecologistes hi han presentat al·legacions per prevenir que es materialitzi

L'entitat ecologista IEADEN - Salvem l'Empordà ha anunciat avui que el passat mes d'agost van presentar al·legacions contra la construcció d'una granja amb capacitat per a 2.000 porcs a la zona de l'Estany Llampol, prop entre Sant Climent Sescebes i Capmany (Alt Empordà).

L'entitat ha al·legat les diverses incompatibilitats que presenta el projecte, tant urbanístiques com ambientals. Per començar el projecte se situa a una àrea on no és possible la construcció de cap nau i infraestructura associada a l'explotació al ser sòl forestal, segons marquen les Normes Subsidiàries de Sant Climent Sescebes. En aquest sòl només serien possibles usos que no impliquessin la transformació de la naturalesa forestal i que no suposessin la "lesió" del valor específic de la vegetació arbòria a protegir. A més a més, qualsevol incompliment d'aquests condicionants suposaria una infracció urbanística i per tant susceptible d'una sanció.

A nivell ambiental les implicacions són més grans atès el context natural dins el qual es fa la proposta d'instal·lació ramadera. El projecte es situa dins una àrea qualificada com a connector ecològic i molt propera als espais naturals protegits de la Xarxa Natura 2000 de les basses de l'Albera i Riu Llobregat d'Empordà - riera de Torrelles i en la zona d'influència de la zona humida protegida de l'Estany Llampol. La construcció d'una granja de porcí en aquesta àrea seria una autèntica amenaça a la flora i fauna única que habita els espais propers.

Segons IAEDEN les amenaces principals a l'Estany Llampol i les zones humides properes són la sobreexplotació dels recursos hídrics subterranis per nodrir les instal·lacions de l'aigua necessària per funcionar, podent arribar a afectar la dinàmica hídrica de la xarxa d'estanys temporals.

D'altra banda fan referència a la contaminació per nitrats de la zona (afectant rieres i estanys protegits) al preveure's l'eliminació de les dejeccions ramaderes dins l'àmbit de l'explotació. Aquesta contaminació acabaria generant un procés d'eutrofització (excés de nutrients) del conjunt dels sistemes aquàtics de la zona que provocaria un canvi radical de les condicions fisicoquímiques i podria arribar a provocar la desaparició d'espècies úniques que habiten aquests espais.

Finalment pronostiquen una destrucció de l'hàbitat per mitjà d'un increment en la freqüentació de la zona per part de camions i un increment en els atropellaments de la fauna i molèsties que podrien fer que la rica biodiversitat d'avifauna busqui indrets diferents per establir-se.

Aquests riscs asseguren que ja són coneguts per la Generalitat a través de la denúncia que Salvem va fer al Parlament sobre les implicacions ambientals que tindria la construcció d'una granja de porcs en aquest espai.