La Guàrdia Urbana de Figueres denuncia 68 usuaris de patinets elèctrics per infraccions a l'octubre

Les infraccions van des de circular per les voreres a fer-ho parlant pel mòbil, entre d'altres

La Guàrdia Urbana de Figueres (Alt Empordà) ha denunciat 68 usuaris de patinets elèctrics coneguts per vehicles de mobilitat personal (VMP) entre els dies 1 i 25 d'octubre. Les principals infraccions han estat per circular sobre voreres o zones reservades als  vianants, circular més d’una persona al damunt del vehicle, conduir parlant pel mòbil o bé circular per travesseres o vies interurbanes.

Amb l’actual marc legal per a conduir un VMP no és obligatori portar casc ni disposar d’assegurança i tampoc és preceptiu disposar de cap mena de permís de conduir. Aquests vehicles tenen prohibida la circulació per travesseres, vies interurbanes, autopistes i autovies.

Cal recordar que els VMP només poden proporcionar unes velocitats entre 6 i 25 km/h. Atenent a les característiques del patinet elèctric i si poden anar a velocitats superiors a 25 km/h, ja no són VMP i per tant poden tenir la consideració de ciclomotors o motocicletes, que si és el cas comporta l’obligació de portar casc, disposar d’assegurança, que el vehicle estigui matriculat i que es disposi del permís de conduir que correspongui.