Entra en funcionament l’ampliació del Centre d’Urgències d’Atenció Primària Güell

Els treballs i l’equipament del centre han tingut un cost de més de 300.000 euros

Les noves consultes del Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Güell han entrat avui en funcionament. Les obres d'adequació i millora s’han centrat en la planta baixa amb l'objectiu d'ampliar la zona destinada a l’atenció a les urgències d’atenció primària.

L’increment constant d’activitat ha fet necessari millorar la funcionalitat de la zona d’atenció a les urgències, de manera que els treballs que s’hi han fet han permès disposar de cinc nous boxs per tal de donar una resposta millor en moments d'alta demanda assistencial. L’ampliació ha suposat una inversió de 311.222,47 euros entre l’obra i l’equipament. Les obres de millora també han permès fer una nova redistribució i ampliació dels espais de treball dels professionals, sobretot pel que fa a l’Àrea d’Administració.

Des que l’any 2018 es va iniciar l’atenció urgent del CUAP Güell, el Centre ha tingut un creixement continuat i sostingut de les seves urgències –amb l’excepció de l'any 2020 en què, a causa de la pandèmia, la xifra va ser lleugerament inferior. A més, des del mes d’abril passat, el CUAP Güell també rep pacients traslladats amb ambulància per part del SEM.

Fins aleshores, tots els pacients que eren atesos pel SEM a la zona d’influència del CUAP (les àrees bàsiques de salut de Girona, Sarrià i Celrà) eren derivats directament a l’Hospital Trueta. A principis d’any es va modificar el protocol per tal que el CUAP Güell pogués atendre els pacients que, per nivell de complexitat, poguessin ser visitats a l’atenció primària. Així, des del mes d’abril, quan es va posar en marxa el nou flux de derivacions, el 7% dels serveis que fa el SEM en aquesta zona de referència són portats directament al Güell.

El primer any de funcionament del CUAP es van realitzar 68.980 visites, mentre que el 2020 aquestes van ser 68.115 i l’any 2021 es van enfilar fins a les 77.560. Deixant de banda l’any 2020, doncs, el creixement de l’activitat d’urgències d’atenció primària de 2021, en relació amb el 2018, va ser de l’11%. Durant aquests gairebé quatre anys de funcionament s’ha demostrat que el CUAP té un índex de resolució elevat. Així, el 94,7% de les atencions realitzades al centre es resolen satisfactòriament i només és necessari derivar a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta el 5,3% dels pacients.