El gironí Albert Melià, nou director de l'Agència Catalana de Consum

El 2006 va arribar a la Subdirecció General de Disciplina de Mercat de l’Agència

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha nomenat avui el gironí Albert Melià com a nou director de l'Agència Catalana de Consum que pertany al Departament d'Empresa i Treball. Melià, nascut a Girona el 1963 és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya i postgrau en dret de la contractació electrònica per la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de les Illes Balears.

Melià té formació en procediment, gestió i organització administrativa, millora i gestió d’equips, prevenció de riscos laborals, protecció de dades i funcions directives a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

El nou director de l’Agència va accedir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya l’any 1982, on ha desenvolupat tota la seva carrera professional. Ha ocupat llocs de responsabilitat en diverses àrees com ara la Direcció General de Política Lingüística, la Direcció General d’Universitats o l’Institut d’Estadística de Catalunya. L’any 2006 arriba a la Subdirecció General de Disciplina de Mercat de l’Agència Catalana del Consum, càrrec que ha ocupat fins ara.