Tossa de Mar assumirà part de les obres de reposició de la Plaça Sant Joan

El projecte té un cost de prop d’1,9 MEUR dels quals l’Ajuntament en pagarà un 33%

L’Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) ha aprovat una modificació de pressupost de 566.696 euros per fer front a les obres d’adequació de la plaça Sant Joan, que està previst que s’iniciïn la primera setmana d’octubre.

Per l’alcalde, Ramon Gascons, i la presidenta de la comunitat de propietaris del sector, Maria Lourdes Esteba, han signat un conveni mostrant la seva conformitat a l'informe tècnic municipal de data 22 de setembre en el qual es defineixen les causes i els danys que pateix l’aparcament soterrat d’aquesta plaça, les solucions tècniques proposades per a la seva reparació, i la conveniència d'escometre de manera simultània els treballs de reparació dels elements privats i les obres de remodelació de l'espai públic urbà de la zona exterior.

L’informe conclou que es requereix la intervenció per a evitar majors desperfectes, descrivint les actuacions i obres a escometre. D'una banda l'aixecament del paviment i dels elements ornamentals obsolets dels espais d'ús públic, la reposició de la nova pavimentació i els elements constructius necessaris per al bon ús d'aquests espais urbans, de responsabilitat municipal.

Per un altra es contempla la reparació del sostre del garatge soterrani, amb la necessària impermeabilització de la plaça i les possibles millores que es puguin plantejar en el garatge de l'aparcament i els elements constructius de propietat privada per part de la comunitat de propietaris.

En aquest sentit, l’Ajuntament es farà càrrec de les despeses derivades de reposició de la plaça situada per sobre de l’aparcament; i els propietaris assumiran el cost de les obres de reforma del pàrquing privat.

L’execució de les obres projectades tenen un cost de 1.891.192,75 euros, dels quals 566.696 euros corresponen a la plaça pública i la resta a l’aparcament privat. Els diners que aporta l’ajuntament es trauran del romanent positiu que hi ha.