Substitueixen 44 llits del geriàtric de Cassà de la Selva per uns més moderns i funcionals

Enguany també s'ha millorat la cuina i posat plaques solars a la coberta

La residència geriàtrica de Sant Josep de Cassà de la Selva (Gironès) ha estat duent a terme els darrers dies la substitució de 44 llits. Aquests estan equipats amb un sistema que permet elevar i baixar tot el llit, a més de tenir rodes i permetre la mobilitat del capçal i peus per ajustar-lo a les necessitats dels usuaris.

Anteriorment, els llits només permetien elevar capçal i peus i no tenien opció d'ajustar l'alçada, cosa que dificultava tant la feina del personal com l'accés dels usuaris. Amb aquests nous llits els usuaris tenen més facilitat d'accés al llit pel seu propi peu, per tant, millora la comoditat i la seva autonomia.

Amb aquesta actuació es completa el pla de millores que es va començar aquest any. Durant els primers mesos de 2022 va tenir lloc la reforma de la cuina, amb la substitució del mobiliari i pintat de la zona freda i la col·locació de tot el mobiliari nou a més de fogons i forn a la cuina.

D'altra banda, es va fer una millora de la gestió energètica amb el projecte de col·locació de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum de la residència. La potència fotovoltaica total instal·lada és de 38,88 kW i s'estima una producció anual fotovoltaica de les instal·lacions de 52.779 kWh/any.