Palafrugell rebrà 2,2 MEUR dels Next Generation per a rehabilitar barris

El calendari d'obres serà del 2023 al 2025

L’Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) rebrà una subvenció de més de 2 milions d’euros, finançada amb Fons Next Generation, d’Entorns Residencials de Rehabilitacions Programades (ERRP). Aquesta subvenció està destinada a millorar l’eficiència energètica d’edificis residencials amb unes característiques especials.

El calendari previst és de 2023 a 2025 amb la possibilitat de pròrroga pel 2026. L’actuació per tal de millorar l’eficiència energètica es centrarà en el canvi de tancaments dels habitatges, aïllament de façanes i la coberta dels edificis. D’altra banda s’intervindrà a l’espai públic, tant al carrer García Lorca com els carrers que envolten els edificis d’aquesta zona del municipi.

Segons l’alcalde de Palafrugell, Joan Vigas, “aquesta actuació ens permet intervenir en una zona del municipi on calia una inversió important, i a més, ens permet fer-ho de manera sostenible“. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya que gestiona aquesta línia de subvenció té una dotació de 97 milions d’euros per millorar barris de 38 municipis de tot Catalunya. El projecte presentat per aquest Ajuntament està valorat inicialment amb 7 milions euros, dels quals 2 els invertiria la corporació, 1 els veïns i els altres 4 eren la subvenció sol·licitada.

En la primera fase de la convocatòria s’han assignat prèviament 2,2 milions d’euros del projecte i de cara al futur s’espera poder desenvolupar una segona fase. Com que la subvenció prevista és poc més de la meitat sol·licitada cal veure, doncs, com es fan les inversions a partir d’aquest moment.

D’altra banda, aquesta mateixa setmana es va fer una reunió informativa destinada als administradors de les comunitats per tal que traslladin la informació als propietaris. El següent pas serà la presentació d’una proposta de segona fase on es contemplaran els certificats energètics i les inspeccions tècniques (ITE) dels diferents edificis, inversió que assumeix la corporació per tal de complir amb els requisits de la convocatòria.

El percentatge subvencionable de la inversió va directament relacionat amb la millora en l’estalvi energètic. Així, quan la reducció del consum sigui igual o superior al 30%, s’atorgarà un 40% de subvenció (amb un màxim de 8.100 euros/habitatge); quan la reducció del consum sigui igual o superior al 45% s’atorgarà el 65% de subvenció (un màxim de 14.500 euros/habitatge); i quan la reducció del consum sigui igual o superior al 60% s’atorgarà un 80% de subvenció (un màxim de 21.400 euros/habitatge). Les famílies en situació vulnerable podran rebre subvencions de fins al 100%.