Palamós aprova definitivament invertir 1,67 MEUR al barri de la platja

L'actuació es farà entre els carrers del Mar i Aragó

L'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) ha aprovat definitivament el projecte de reforma urbana en primera fase de la trama urbana definida entre diversos carrers situats en l'àmbit d'influència del Passeig del Mar, que comptarà amb un pressupost total de 1.678.139,08 euros (IVA Inclòs) i un termini d'execució de 18 mesos.

L’àmbit del projecte el formen els carrers López Puigcerver i Riera Aubi entre carrer del Mar i carrer Aragó, i els carrers Nàpols, Rosselló, Aragó i Mar entre passeig del Mar i carrer Francesc Macià. Per a la bona connexió de les noves xarxes de serveis amb les xarxes existent també caldrà actuar puntualment al passeig del Mar i al carrer del Mar més amunt de Francesc Macià.

La superfície total de l’àmbit de les obres és de 8.057,57 metres quadrats, dels quals 7.278,8 se situen al municipi de Palamós i 778,76 al municipi de Calonge i Sant Antoni. També es realitzaran obres fora de l’àmbit per a la connexió amb les xarxes existents, amb una superfície total d’afectació de 325 metres quadrats.

El projecte proposa l’arranjament de la pavimentació de voreres i vials, assegurant la seguretat i l’accessibilitat a la via pública. També permet la realització d’una xarxa separativa de clavegueram que eviti la impulsió cap a la depuradora d’aigües de pluja barrejades amb aigües residuals, i minimitzant inundacions en situacions de pluges intenses. A més, està previst substituir les lluminàries de vapor de sodi existents per enllumenat de LED, la ubicació d’arbrat, parterres i mobiliari públic, les canonades de la xarxa d’aigua potable i l’obra civil necessària per a poder implantar la fibra òptica i millorar les xarxes d’electricitat i telefonia.

Així doncs, el projecte preveu la conversió dels carrers Nàpols i Rosselló en carrers per a vianants en plataforma única amb accés rodat només per a guals i acreditats. El carrer Nàpols alhora permetrà el pas de bicicletes i VMP, donant continuïtat al carril bici previst en tot la llargada del carrer, i que ja es troba executat entre el carrer Indústria i el pont de Ferro. El carrer López Puigcerver manté la seva condició de carrer amb calçada per a vehicles, però pel compliment de la normativa actual d’accessibilitat només es mantindrà una de les files d’aparcament existents i s’eixamplaran les voreres.

El carrer Aragó també manté la seva condició de carrer per a vehicles, eixamplant les voreres i també limitant l’aparcament de vehicles on es compleixi la normativa d’accessibilitat. Al carrer Riera Aubi només s’actua a la vorera sud, eixamplant-la per fer-la accessible, i es canvia el sentit de circulació del carrer. Pel que fa al carrer del Mar, per tal de millorar l’accés a Palamós des del municipi de Calonge i Sant Antoni, s’ha acordat amb el seu consistori la supressió de la fila d’aparcament existent en el tram final d’aquest carrer, fet que permetrà eixamplar simètricament les voreres d’ambdós municipis, i també la conversió en carrer per a vianants del tram de carrer entre Riera Aubi i López Puigcerver. Aquest acord entre el municipi de Calonge i Sant Antoni i l’Ajuntament de Palamós es concretarà amb la signatura d’un conveni prèviament a la licitació de les obres.

Aquests canvis inevitablement comportaran la reducció del nombre d’aparcaments de cotxes a la via pública en favor de la mobilitat de vianants, bicicletes i VMP. El nombre actual d’aparcaments, sumant els del carrer del Mar, López Puigcerver, Riera Aubi, Rosselló, Nàpols i Aragó a l’àmbit del projecte és de 124 places disponibles, amb el present projecte es preveu conservar-ne unes 90 i eliminar-ne unes 34.