Lloret de Mar reformarà el pati de butaques de la graderia superior del Teatre Municipal

Els treballs estan pressupostats en uns 48.000 euros

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) ha publicat les bases tècniques per a la reforma del pati de butaques de la graderia superior del Teatre Municipal, donant continuïtat a la reforma de les butaques malmeses de la graderia retràctil i que el 2019 ja van ser substituïdes. Aquests nous treballs compten amb un pressupost total de 47.893,95 euros (IVA inclòs).

Les obres definides en la memòria del projecte s’han d’executar en un termini màxim de tres setmanes, sense incloure el temps de fabricació en taller de les butaques. Aquestes bases tècniques inclouen les obres menors corresponen en línies generals en el desmuntatge de les butaques existents de la graderia superior, inclòs retirada de les mateixes a excepció del material en bon estat que es deixarà en dipòsit del teatre per a futures reposicions.

En segon lloc es portarà a terme una redistribució dels ancoratges per introduir les noves butaques per filera, segons plànol de replanteig i es finalitzarà amb la instal·lació de noves butaques de característiques definides a les prescripcions tècniques particulars, instal·lades segons plànol de muntatge.