Santa Coloma de Farners retira les pilones de diverses voreres

Els treballs han començat pel carrer Sant Sebastià

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners (Selva) ha iniciat, seguint el Pla d'Accessibilitat municipal, la retirada de pilones a diferents voreres del municipi. L'eliminació dels blocs ha començat al carrer Sant Sebastià i se seguirà amb els que hi ha situats als carrers Francesc Moragas i Francesc Camprodon. Amb la retirada de les pilones, l'objectiu és espaiar la via pública per a la circulació dels vianants.

Les pilones s'havien instal·lat principalment per evitar que els vehicles aparquessin sobre les voreres, però es considera que són innecessàries si els conductors compleixen la regulació viària. A més, el model de pilona existent en aquests carrers és de disseny no accessible, ja que és molt baixa (sobresurt aproximadament 40 cm respecte el paviment) i el Pla d'Accessibilitat municipal (aprovat definitivament per Decret d'Alcaldia de 05/05/2022) ja en preveu la seva retirada i/o substitució.

El consistori pretén eliminar aquests elements de la via pública per disposar d'unes voreres més àmplies i lliures d'obstacles, deixant-les només en aquelles zones on siguin necessàries per a la seguretat dels vianants.