L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners busca la manera de reobrir la piscina coberta

Sport Assistance 2000 ha tancat de forma "unilateral" i "injustificada"

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners (Selva) diu lamentar la decisió presa per la direcció de l'empresa Sport Assistance 2000 de tancar, des d’aquest dimarts 9 d’agost i de forma “unilateral, injustificada i sense el consentiment de l'Ajuntament”, les instal·lacions de la piscina coberta. La voluntat del consistori és trobar la fórmula de reobrir les instal·lacions el més ràpidament possible i continuar donant el servei als usuaris i abonats, amb el menor perjudici per als treballadors de l'empresa.

Aquest matí, s’ha mantingut una reunió entre representants del consistori i l’Administrador concursal i representants de l’empresa concessionària, que han manifestat la voluntat de deixar de prestar el servei, tancant les instal·lacions a partir d'avui i acomiadant amb codi de subrogació tots els treballadors amb efectes del dia 8 d’agost.

El mateix dilluns es va dictar un decret d’Alcaldia recordant l’obligació a l’empresa, malgrat el concurs de creditors, de continuar prestant el servei fins que no es completi l’expedient de resolució de contracte per part de l’Ajuntament.

En concurs de creditors des de 2013

Al desembre de 2007 es va adjudicar el contracte de concessió d’obra pública de la piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners a l’empresa Sport Assistance 2000, SL, amb una durada de 40 anys a comptar des del 24 d’abril de 2008 (data de signatura del contracte). El cost de l’obra es va finançar amb una aportació de l’Ajuntament per valor de 3.300.000 euros i la resta amb l’aportació de l’empresa guanyadora del concurs.

Per obtenir aquest finançament, l’empresa va formalitzar, al desembre de 2010, un préstec mancomunat amb Caixa Catalunya (actualment BBVA) i l’Institut Català de Finances per valor de 3.519.000 euros, atorgant en garantia la hipoteca de concessió d’obra i amb l’aval de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners fins un màxim d’1.000.000 euros.

Les instal·lacions van entrar en funcionament al setembre de 2010 i consten de dues piscines cobertes amb gimnàs, zona de vestidors i instal·lacions complementàries. A l’abril de 2013 la societat es va declarar en concurs de creditors i, un any més tard, es va aprovar un conveni per resoldre’l i continuar prestant el servei. El conveni contemplava una important quitança per als creditors (no pas el deute principal, constituït per la hipoteca mancomunada amb BBVA i ICF) i l’execució parcial de l’aval de l’Ajuntament, per un import de 210.000 euros.

Al juliol de 2014 Sport Assistance 2000 SL va signar una novació del crèdit pel capital no vençut i interessos meritats no satisfets, de forma que es va finançar un capital de 3.561.226,85 euros, a un termini de 96 mesos i amb 32 quotes trimestrals per compensar interessos i 20% de capital, i una quota final a l’octubre del 2022 corresponent al 80% del capital (2.848.981,48 euros), amb un aval de l’Ajuntament de fins a 790.000 euros.

Al desembre de 2014, el ple ordinari de l’Ajuntament va aprovar un conveni de col·laboració amb l’empresa concessionària per al foment de la pràctica de l’esport orientat a escolars, persones grans i en situació d’atur, amb unes aportacions de 414.150 euros periodificades entre 2014 i 2020.

Durant els anys d’explotació de la instal·lació per part de l’empresa concessionària, no s’ha arribat a superar mai el nombre de 2.000 abonats. Aquesta, era la xifra inicialment plantejada per l’empresa com a valor de referència per fer viable l’explotació, en la seva oferta presentada al concurs. El valor màxim ha estat de poc més de 1.900 abonats tot i que la mitjana és molt inferior (1.740 abonats al desembre de 2019).

Davallada d’usuaris amb la pandèmia

Amb l’arribada de la pandèmia per covid-19, la davallada d’usuaris i abonats va ser considerable (840 al desembre de 2020 i 926 al desembre de 2021), tot i que l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va aprovar per Ple una compensació per al restabliment del desequilibri econòmic de 2020 per valor de 89.236,88 euros.

Al novembre de 2021 l’empresa concessionària va fer una petició formal de resolució de contracte de mutu acord, vistes les dificultats econòmiques per continuar explotant el servei. Després de diferents anàlisis i informes jurídics i econòmics de l’Ajuntament, a inicis de juliol del 2022 es va comunicar verbalment la desestimació de la petició atès l’elevat valor que comportaria per a l’Ajuntament (equivalent al principal del deute hipotecari de l’empresa concessionària).

A partir d’aquesta comunicació oral, i sense esperar la resposta formal per part de l’òrgan de contractació (el Ple de l’Ajuntament), l’empresa concessionària va presentar pre-concurs de creditors el 14 de juliol de 2022, anunciant la impossibilitat de continuar prestant el servei més enllà de finals de mes, i anunciant l’acomiadament de tota la plantilla de treballadors. També va demanar la intervenció del servei com a fórmula jurídica vàlida per garantir la continuïtat del servei. L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va iniciar, al cap d’uns dies, l’expedient per la intervenció de la concessió, tal i com es demanava.

El 21 de juliol, i sense esperar la resposta de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, l’empresa Sport Assistance 2000 SL va presentar una declaració de concurs voluntari per insolvència al jutjat mercantil número 4 de Barcelona. El 29 de juliol el jutjat va dictar l’auto declarant a l’empresa en concurs voluntari en fase de liquidació, tal i com sol·licitava. El mes d’agost és inhàbil a efectes del jutjat mercantil i fins l’1 de setembre l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners no es podrà personar al concurs per conèixer en detall tot l’expedient.