Banyoles aprova la primera fase de rehabilitació de Can Teixidor per 214.943 euros

La planta baixa serà per a exposicions i les altres dependències municipals

L'Ajuntament de Banyoles (Pla de l'Estany) va aprovar definitivament el passat 11 de juliol en Junta de Govern Local la 1a fase del projecte de reforma de l'edifici de Can Teixidor situat a la Plaça Major de la ciutat que tindrà un pressupost de 214.943,52 euros. L'edifici, que està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), tindrà una utilitat municipal amb la creació d'una sala d'exposicions a la planta baixa, dependències municipals per a l'àrea de Promoció Econòmica a la primera planta mentre que la segona i la tercera les ocuparan l'Escola de Música (CMEM).

Per a fer-ho la intervenció proposa la unió dels dos edificis de Cal Teixidor i El Molí de la Plaça, centrant pràcticament tots els treballs en el primer immoble on s'enderrocarà la caixa d'ascensor a la planta baixa, l'escala i la terrassa posterior. També es proposa descobrir un dels recs del pati i recuperar la façana interior del porxo tal com era en època medieval (amb unes intervencions de l’any 2.017 on va passar al descobert un mur d’opus spicatum a la banda oest mitgera del Molí de la Plaça), aquest espai estarà destinat a sala polivalent (sala d’exposicions, xerrades o conferències, entre d'altres).

Pel que fa a la façana principal de Can Teixidor; després d’una gran reforma de la casa a l’any 1.858 es va configurar segons les tendències de l’època i la intervenció serà seguint els criteris de la reforma del segle XIX, en què es reconstruiran els estucats tipus “encoixinats”, restauració dels emmarcats de les finestres de façana i altres elements ornamentals.

Així les obres definides en aquesta primera fase inclouen la reforma de la planta baixa per destinar-la a sala d’exposicions, amb l’obertura del pati posterior per relacionar-lo amb el pati de Cal Moliner. Les actuacions en les plantes pis només contemplen obres estructurals per deixar l’edifici preparat pels usos futurs. Només s'executarà l’enderroc de l’escala i completar els forjats en els forats que deixa. A la planta tercera s’enderrocarà la terrassa i ampliarà en uns 48 metres quadrats. Aquestes plantes encara no s'adequaran a cap us i es deixen sense paviments, ni paraments ni instal·lacions.

L'aprovació de la primera fase en JGL ha aparegut avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), per la qual cosa es posa fi a la via administrativa i ara només es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de demà.

Una compra de 580.000 euros

L’Ajuntament de Banyoles va arribar el 2018 a un acord amb els propietaris de Can Teixidor (nom del negoci que hi havia als baixos) perquè l’immoble passés a mans municipals. La compra ha suposat una despesa de 580.000 euros a pagar en tres anualitats. 200.000 euros es van pagar aleshores, 200.000 més el 2019 i els 180.000 restants el 2020.