Girona adquireix els cartells de les Fires de Sant Narcís dels anys 1908 i 1919

Fins al moment conservava només cinc cartells de les dues primeres dècades del segle XX

L’Ajuntament de Girona, a través del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions (SGDAP), ha adquirit recentment dos cartells corresponents a les Fires de Sant Narcís de la ciutat dels anys 1908 i 1919. La compra es va fer durant el mes d'abril d'aquest any a la casa de subhastes Soler y Llach.

El cartell de l’any 1908 correspon al fragment superior del cartell de les Fires d’aquell any. Es tracta d’una litografia formada per dues fulles enganxades que fa 125x90 cm. Presenta un bon estat de conservació, tot i que s’hi observen algunes marques de doblecs i taques d’oxidació.  El text és en castellà, i l'única imatge que conté és el dibuix del campanar de Sant Feliu sobre la G de Gerona. D’aquest cartell, l’Arxiu Municipal de Girona ja en conservava el fragment inferior, sense imatge ni títol, però amb indicació de la impremta i l’any d’impressió: Imp.y Librería de D. Torres, 1908. 

El cartell de 1919 és una litografia de 280x130 cm; és en paper, però està muntat sobre tela, probablement com a mesura de preservació. A diferència del cartell anterior, en aquest predomina una escena figurativa, on es veu una dona i dos infants observant les joguines que els ensenya un venedor ambulant, envoltats d’altres homes i dones. El cartell està signat per J. Mongrell, és a dir pel pintor Josep Mongrell i Torrent (València, 3 d'agost de 1870 — Barcelona, 5 de novembre de 1937). Nascut i format a València, on fou deixeble d’Ignasi Pinazo i Joaquim Sorolla, va participar en nombrosos concursos i exposicions a Madrid i Barcelona.

“La compra dels dos cartells no ha sigut fàcil, però demostra la feina constant i ambiciosa que es fa tot l’any des de l’Arxiu Municipal, i que queda recollida en la memòria. Vull destacar el valor històric dels dos cartells, de més de cent anys cadascun, i que ens permet recuperar una part de la nostra memòria històrica en la seva vessant més lúdica i popular”, ha subratllat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Fins al moment, l’Ajuntament de Girona conservava només cinc cartells de les Fires de les dues primeres dècades del segle XX: els dels anys 1912, 1913, 1914, 1916 i 1920. En la majoria de casos, es tracta de cartells textuals, amb l’escut de la ciutat de Girona com a únic element gràfic en la majoria dels casos. La majoria d’aquests cartells foren dissenyats a les mateixes impremtes de la ciutat que els van imprimir; s’estampaven per parts que s’enganxaven allà on es volien fer visibles.  El de 1919  és l’únic cartell gràfic del conjunt de cartells de Fires i festes de Sant Narcís conservats pel municipi d’aquest període: l’escena dibuixada és la protagonista exclusiva del cartell, que anuncia només les dates de les Fires d’aquell any.

Aquestes dues adquisicions, que han costat un total de 4.067,93 euros, se sumen a la col·lecció de cartells de les Fires i festes de Sant Narcís, que si bé és quasi completa per després de la Guerra Civil, presenta buits considerables per al primer quart del segle XX. D’aquest període sí que s’han, però, conservat els programes de Fires que permeten resseguir la durada de les festes i quins actes s’organitzaven, així com altra documentació administrativa i comptable sobre les Fires que, a la vegada, informen d’altres aspectes com el cost i finançament de les activitats, les entitats participants i un llarg etcètera.