Projecten l’ampliació del CAP de Torroella de Montgrí i la incorporació d’una base del SEM

Es farà un equipament amb gairebé el doble de capacitat

El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) gairebé doblarà la superfície actual i incorporarà una base d’ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La proposta d’ampliació i remodelació de l’equipament és fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament i el Servei Català de la Salut de la Regió Sanitària de Girona, amb l’objectiu d’adequar l’equipament a les necessitats actuals i de creixement de població i del nombre de professionals. L'ampliació projectada pel Servei Català de la Salut es troba en fase de redacció de l’avantprojecte constructiu.  

El CAP ocupa actualment una superfície de 1.049 metres quadrats, en una parcel·la destinada a sistema d'equipaments que té una superfície total de 3.779 metres quadrats. Amb l'actual qualificació urbanística, el nou equipament podria créixer fins a 1.889,50 metres quadrats, però no fins als 2.250 projectats. Per aquesta raó, l'Ajuntament ha aprovat modificar la qualificació urbanística del sistema d’equipaments del carrer Doctor Molinas (clau E) per transformar-lo a sistema d’equipaments sanitaris (clau Esa). Això permet incrementar el sostre edificable i poder fer efectiva l’ampliació del centre sanitari.

L’actual edifici del CAP de Torroella de Montgrí, que està gestionat per la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (FHP-SSIBE), consta d’una superfície construïda de 1.049 metres quadrats, distribuïts fonamentalment en una única planta i dissenyat en forma d’ “U”.

L’ampliació del CAP ha estat molt ben rebuda per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí que, des del primer moment, ha col·laborat amb el Servei Català de la Salut per tal de fer-la possible. L’alcalde, Jordi Colomí, reconeix que es tracta d’una molt bona notícia que incidirà directament en la millora de l’atenció sanitària a la població resident i als nombrosos visitants que rep el municipi. D’altra banda, admet que servirà per reforçar la capitalitat que exerceix la població en el seu entorn més proper.

Colomí reitera l’aposta que ha fet el municipi per introduir la salut pública com a eix destacat de la gestió municipal. En aquest sentit, recorda que des de fa dos anys s’està desplegant el Pla Municipal de Salut, Benestar i Desenvolupament Sostenible, el primer pla d'aquestes característiques que es va aprovar a les comarques gironines, després d'un procés iniciat el maig de 2017, amb el guiatge Dipsalut i de la Càtedra de Promoció de la Salut de la UdG, i la col·laboració de l’Agència de Salut Pública.

Vint anys en funcionament

El CAP de Torroella de Montgrí va començar a prestar assistència a mitjans del 2002 i, des de la seva obertura fins l’actualitat, hi ha hagut un increment de la població empadronada del 31,45%. A més, els municipis de l’Àrea Bàsica de Salut de Torroella reben molts visitants durant l’estiu i caps de setmana, de tal manera que la població de la zona creix considerablement en períodes estacionals. Tot plegat repercuteix en un augment de l’activitat assistencial. Durant el 2021 es va registrar un total de 143.210 visites, un increment del 44% respecte l’any 2003.

Pel que fa a la plantilla laboral, també ha augmentat el nombre de professionals que hi treballen i s’ha doblat en els últims quinze anys. A més, durant la pandèmia s’han incorporat nous perfils professionals, com gestors covid, els referents escolars covid (RECO) i nou personal administratiu, de manera que s’ha evidenciat la necessitat de disposar de més espai assistencial així com àrees de treball i espais personals per als treballadors.