L'ACA debat a Girona les 800 propostes dels processos de participació

A la demarcació s'han recollit 166 propostes en tres anys

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha iniciat aquest dijous les sessions de retorn dels processos de participació emmarcats en la revisió del pla hidrològic de les conques internes per als propers sis anys (2022-2027).

La trobada, que s'ha celebrat a Girona, ha comptat amb la presència del cap de l’ACA a la demarcació de Girona, Àlex Rocas, i la directora dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, Elisabet Sánchez, entre d’altres autoritats, és la primera d'un total de quatre sessions que es duran a terme per la resta del territori de les conques internes, juntament amb Tarragona, Manresa i Granollers, amb l'objectiu d'abordar les propostes rebudes al llarg dels processos de participació i explicar si aquestes s'han pogut incorporar a la planificació hidrològica.

Els processos de participació, iniciats durant la tardor del 2019, s'han desenvolupat a través d'una cinquantena de sessions articulades en tres fases (informativa, diagnosi i mesures), amb un total de 610 participants. A Girona, s'han fet un total de 29 sessions amb 225 participants.

A llarg d'aquests processos, els i les participants han presentat un total de 764 de propostes (630 de les quals dins de les competències de l'ACA). D'aquestes, 423 han estat acceptades, 87 rebutjades i 120 en estudi. Les 134 restants no són competència de l'ACA.

Més de 160 propostes rebudes a Girona

Els processos de participació s’han dividit en sis taules o eixos temàtics: restauració hidromorfològica, la garantia i la millora en l’abastament d’aigua, la contaminació urbana i industrial, la contaminació agro-ramadera, la inundabibilitat i la governança en la gestió de l’aigua.

A la demarcació de Girona, al llarg de les 29 sessions de participació que s’han dut a terme en els darrers 3 anys, s'han recollit 166 propostes, 129 de les quals han estat acceptades, 16 rebutjades i 21 en estudi. El director de l’Agència Catalana de l’Aigua ha explicat en la sessió de retorn d’avui quines han estat les mesures acceptades, les rebutjades i aquelles que s’estudiarà la seva viabilitat a les comarques gironines.

En l’àmbit de la restauració hidromorfològica (on s’han presentat 43 propostes, 33 de les quals s’han acceptat, 7 s’estudiaran i les tres restants s’han rebutjat), s’han acceptat mesures com la retirada d'infraestructures transversals en lleres, l’adequació de les concessions d'aigua a les condicions actuals, buscar compatibilitzar l'ús de producció energètica, i s’estudiaran mesures per a la recuperació de zones humides del Baix Ter. En aquest àmbit, però, s’ha rebutjat la neteja de sediments dels rius, al ser uns elements que pertanyen al curs fluvial i que tenen una funció dins de l’estructura de la llera.

En relació amb la garantia d'abastament i recursos hídrics (on s’han presentat 30 propostes, 27 de les quals s’han acceptat i tres s’han rebutjat), s’han acceptat mesures com la d’assegurar la qualitat de l'aigua regenerada per a usos agrícoles, dur a terme plans de control per evitar les pèrdues d'aigua a les xarxes de  subministrament i s’estudiarà la sostenibilitat en matèria de dessalinització per a garantir l'abastament.

En l’àmbit de la contaminació urbana i industrial (amb 29 propostes rebudes, de les quals 20 s’han acceptat, sis s’estudiaran i tres s’han rebutjat), s’ha acceptat la incorporació de propostes com la promoció de sistemes de sanejament naturals i s'estudiarà la col·locació de xarxes per evitar l'arribada de residus sòlids al medi, mentre que en la taula sobre contaminació agro-ramadera (21 propostes, 15 de les quals s’han acceptat i la resta s’han rebutjat), s’ha accedit a dur a terme actuacions per a millorar la qualitat de l'aigua contaminada per nitrats i la consolidació d’ajuts per a la construcció de plantes de desnitrificació.

Finalment, a la taula sobre inundabilitat (amb 33 iniciatives presentades, 26 de les quals s’han acceptat, sis s’estudiaran i una s’ha rebutjat), s'estudiarà la possibilitat d'actualitzar el mapa d'inundacions més sovint i no cada sis anys, i s’ha acceptat fer actuacions de manteniment i conservació de lleres més naturalitzades, mentre que a la taula sobre la governança (10 propostes, 8 de les quals s’han acceptat i les altres dues s’estudiaran) s’ha acceptat la creació dels consells de conca i les millores en matèria d’eficiència energètica i la recerca, entre d’altres.