Endesa xifra en més de 1.700 famílies gironines que se'ls renovarà el bo social

La tramitació es farà de forma automàtica

Més de 1.700 famílies de la demarcació de Girona, clients d’Endesa, a qui els tocaria renovar el Bo Social fins a final d’any, s’estalviaran de fer-ho. Aquesta és una de les aplicacions pràctiques que s’extreuen del nou reial decret llei 6/2022 que modifica aspectes clau del Bo Social, una ajuda que té com a objectiu protegir aquelles llars considerades vulnerables per les seves condicions socioeconòmiques.  

Fins a final de març, totes aquelles persones beneficiàries d'aquest descompte –excepte les famílies nombroses, que estan subjectes a la vigència del carnet – havien de tramitar una sol·licitud de renovació cada 2 anys per a verificar que continuaven complint els criteris d'assignació definits pel Govern central i, així, mantenir el descompte en la factura elèctrica. Ara, la renovació serà automàticasempre que es continuïn complint els mateixos requisits.

Això vol dir que tots aquelles persones que l’havien de renovar fins a final d’any, un 60% del total a qui els vencia aquest 2022 per criteris de renda, no hauran de fer cap tràmit, ja que des d’Endesa es farà directament la comprovació amb el Ministeri de Transició Ecològica, que és qui acaba resolent si es pot continuar percebent l’ajuda.

La mesura implica que tots aquells consumidors que s’acullen al Bo Social a partir del 31 de març tenen dret a pròrrogues automàtiques cada dos anys de forma indefinida. Així, dos mesos abans del venciment un equip especialitzat verificarà si es segueixen complint els requisits i informarà al client per a la seva tranquil·litat.

D’altra banda, aquells qui gaudien de l’ajuda abans de l’entrada en vigor de la nova normativa tindran una pròrroga automàtica de 2 anys un cop finalitzat el període de percepció i dos mesos abans del següent venciment Endesa els avisarà perquè puguin presentar la sol·licitud i la nova documentació acreditativa en base als nous requisits. A partir d’aquell moment les renovacions també passaran a ser automàtiques cada 2 anys sempre que es compleixin les condicions.

De fet, l’entrada en vigor del nou Bo Social també estableix canvis en els requisits, cosa que hauria de permetre que més persones poguessin accedir-hi. Segons una estimació realitzada per Endesa, a Catalunya podria suposar un augment de beneficiaris de fins al 50% més prenent com a base de càlcul la referència facilitada pel Govern central, que calcula que a tot Espanya es podria ampliar a més de 600.000 beneficiaris.

A dia d’avui són 8.684 les famílies de les comarques de Girona –clients d’Endesa– que estan adherides al Bo Social, unes 200 més que a tancament del 2021. D’aquestes, unes 4.700 són famílies vulnerables i compten amb una rebaixa del 60% en la seva factura de consum elèctric, mentre que prop de 4.000 són vulnerables severes i gaudeixen d’una reducció del 70%. Aquests descomptes estaran vigents fins el 30 de juny de 2022. Després d’aquesta data els descomptes tornaran a ser del 25% pels clients vulnerables i del 40% pel vulnerables severs, tal i com estableix la normativa.

Pel que fa a la tipologia, el 45% són persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda, el 50% famílies nombroses, el 4% pensionistes, i l’1% correspon a col·lectius especialment afectats per la crisi econòmica derivada de la Covid-19 i que s’han acollit a aquesta ajuda –vigent fins el 30 de juny–. Del total de clients, el 54% són considerats vulnerables pel Ministeri i el 46% són vulnerables severs.

A més d'aquestes dues categories, aquells clients vulnerables severs atesos pels Serveis Socials de l'Administració i que, com a conseqüència, es consideren en risc d'exclusió social, no hauran de fer-se càrrec de la factura sempre que l'Administració financi com a mínim el 50% de l'import. Una vegada Serveis Socials ho acrediti i es faci càrrec d'aquest cofinançament, Endesa assumirà l'altre 50% tal com estableix el Real decret del Bo Social. D'aquesta manera, els clients no contreuen cap deute sobre aquesta factura i, com a conseqüència, no se'ls interromp el subministrament elèctric.

Nous criteris d’accés

El nou RDL modifica els criteris de renta i estableix uns nous multiplicadors de l’IPREM més amplis. Per exemple, amb els criteris anteriors, el llindar de renta per tenir dret a l’ajuda (consumidor vulnerable) d’una parella amb dos nens, era de 20.266 euros. Amb els nous requisits, en canvi, passaria a ser de 22.698 euros.

A més, les persones que tinguin l’Ingrés Mínim Vital podran beneficiar-se’n directament sempre que indiquin la seva condició en el moment de tramitar la sol·licitud del Bo Social. Per últim, es substitueix el concepte d’unitat familiar per el d’unitat de convivència (persones que resideixin en el mateix domicili i que estiguin unides per un vincle com per exemple parella de fet, segon grau de consanguinitat, adopció, etc.).

A Catalunya el Bo Social conviu amb la Llei 24/2015, en la qual Endesa i la Generalitat han treballat conjuntament per establir i concertar mecanismes i mesures que pal·lien i minimitzen els efectes derivats de l’impagament de factures de subministraments a aquelles persones que, degudament acreditades, es troben en situació de pobresa energètica i en risc d’exclusió residencial.

Actualment Endesa té al voltant de 3.500 clients a la província de Girona que compten amb Informe de Risc d’Exclusió Residencial (IRER) emès pels Serveis Socials. De tots aquests, uns 1.000 han sol·licitat i gaudeixen també amb Bo Social, cosa que posa de manifest que cal seguir treballant per difondre aquesta ajuda directe i que cada vegada més persones vulnerables puguin gaudir dels descomptes corresponents en la factura de la llum.