Finalitzen les obres de restauració del Castell de Montsoriu

S'han consolidat murs, portalades i talussos del conjunt del castell, tant al recinte sobirà com al jussà

L'Institut Català del Sòl ha finalitzat les obres de la quarta fase de la restauració del Castell de Montsoriu, situat dins de l'àmbit del parc natural del Montseny, a la confluència dels termes municipals d'Arbúcies, Breda i Sant Feliu de Buixalleu. Les obres han consistit, principalment, en restaurar i consolidar el castell a les zones corresponents al recinte sobirà, cos de guàrdia i a les estructures necessàries pel condicionament d'un recorregut visitable al públic.

La rehabilitació del castell s'ha basat en el projecte dels arquitectes Ramon Maria Castells i Llavanera i Eulàlia Marquès Vidal. El Castell de Montsoriu, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, es disposa en tres recintes diferenciats. És al segle XIV que el conjunt dels àmbits del castell es complementen i amplien, i en concret, el recinte sobirà conforma la seva estructura i distribució com la coneixem actualment. És per això que les intervencions al castell sempre han buscat la imatge que correspon a l'estat de les edificacions del segle XIV.

Amb la darrera intervenció s'han consolidat murs, portalades i talussos del conjunt del castell, tant al recinte sobirà com al jussà, per completar-los o bé per estabilitzar-los estructuralment. Al cos de guàrdia s'han rehabilitat les façanes, els paraments interiors i la coberta. També s'han recuperat els tancaments de la sala gòtica. I a la torre quadrada, s'ha construït una escala de cargol. Els treballs de rehabilitació han inclòs la restitució dels passos de ronda, merlets i matacà.

S'ha construït l'escala rampant d'accés al recinte sobirà, s'ha col·locat la porta principal del castell i la porta al recinte sobirà, i s'ha estabilitzat estructuralment la llinda d'accés a la sala nord. Els materials nous utilitzats, per marcar la diferencia amb les estructures antigues, han estat l'acer patinable pintat, el vidre i la fusta. Tots els nous elements metàl·lics s'han connectat al parallamps situat a la torre de l'homenatge, i s'han previst passos per futures instal·lacions.

Amb els treballs de rehabilitació que ara han culminat s'ha dotat al castell d'un recorregut visitable per afavorir la projecció turística i cultural del monument.

Els promotors del projecte són el Consell Comarcal de La Selva, el Patronat del Castell de Montsoriu, la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català del Sòl, dins del programa de l'1% Cultural. Les obres han comptat amb un pressupost total de 500.000 euros i ha estat finançat pel Consell Comarcal de la Selva i l'Incasòl a parts iguals.