Girona adjudica les obres d'arranjament del pati de les Antigues Escoles de la Vall de Sant Daniel

Els treballs costaran uns 30.000 euros i duraran 5 mesos

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat les obres d'arranjament del pati de les Antigues Escoles al barri de la Vall de Sant Daniel. Es tracta de l'espai que es troba entre l'edifici de Can Primi i el local de l’associació de veïns. Els treballs s'han adjudicat per un import de 28.956,29 euros (IVA inclòs) a l'empresa Massach Obres i Paisatge, SLU i tindran una durada estimada de 5 mesos.

Aquesta actuació sorgeix d'una proposta de l'associació escollida a la consulta dels pressupostos participats del barri i que té com a objectiu acabar amb les basses i clots que es formen quan plou i que feien la zona impracticable. L'obra també inclou la reconstrucció de les escales d'accés a l'edifici de les escoles, la renovació del mobiliari de la plaça i la regulació de l’accés puntual de vehicles.

“Aquesta és la segona actuació important que fem a Can Primi i les antigues escoles, ja que fa un any vam acabar els treballs d’instal·lació d’una cuina i d’adequació d’espais interiors en despatxos i zones per a l’activitat veïnal de Sant Daniel. Ara les obres les traslladarem a la part exterior, resolent així els problemes que hi ha sobretot quan plou, de manera que en poc temps tot aquest equipament haurà fet un salt qualitatiu molt important”, ha explicat el regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí.

L'encàrrec principal de les obres és modificar el pendent del pati que condueix les aigües pluvials cap a la façana principal de Can Primi. En aquest sentit, es crearà una superfície perimetral de sauló sòlid al voltant de l'espai amb pendents cap al centre de la plaça i delimitat amb una vorada de formigó. D'aquesta manera les aigües es dirigiran al mig del pati i d'allà es conduiran a la xarxa de clavegueram a través de dos nous col·lectors. Les obres afectaran la pràctica totalitat de l'espai, que té una superfície de 465 m².

El canvi orogràfic del pati preveu l'enderroc i reconstrucció de les escales que donen accés a l'edifici de les escoles. Les noves escales seran de llosetes de terrapref, un material que, juntament amb el sauló sòlid i sauló compactat que s'utilitzaran en el pati, s'integra fàcilment a l'entorn natural d'aquesta ubicació. També es renovarà el mobiliari urbà amb bancs i papereres noves i s’instal·larà una jardinera que servirà per regular l'entrada puntual de vehicles de manteniment dins la plaça.

Aquesta actuació va ser aprovada en els pressupostos participats del barri de la Vall de Sant Daniel. En les diferents edicions dels pressupostos participatius, l'associació de veïns ha apostat per propostes de millora de l'equipament format per les antigues escoles i Can Primi.