Comença la temporada de pesca continental amb la prohibició del plom com a novetat

No es podrà utilitzar a tots els rius i embassaments de Catalunya

A partir d'avui s’inicia el període hàbil de pesca de la truita comuna a Catalunya. Aquest és el primer any que queda totalment  prohibit l’ús de plom a totes les aigües continentals de Catalunya i per a totes les espècies de peixos. Els pescadors hauran d’utilitzar altres materials alternatius a totes les aigües. El plom s’ha utilitzat durant dècades en els arts de pesca i, segons les estimacions de l'Agència Europea de Químics, entre 21.000 i 27.000 tones es dispersen a l’any en el medi ambient dins la UE

En el cas de la pesca, hi ha materials alternatius com el tungstè o l’ús de les pedres de riu mateixes per substituir el plom. La indústria i els comerços estan prou preparats per poder oferir alternatives al plom.

Avançant amb el reglament de la Llei de Pesca

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural continua treballant en el Decret de Reglament que desenvoluparà la Llei de pesca de Catalunya i que contempla diversos temes de la llei que era necessari desenvolupar, i que milloraran el contingut de la resolució de la propera temporada 2023.

Captures i repoblacions

En general, el límit de captures per a la truita comuna (Salmo trutta) continuarà sent de 4 exemplars per pescador i dia d’una mida superior o igual als 22 cm a les zones de pesca controlada de salmònids. Pel que fa a les zones intensives, s’estableix un límit de captures de 4 truites per pescador i dia, d’una longitud igual o superior als 19 cm.

Les espècies eurihalines passen a pescar-se només en la modalitat sense mort dins les aigües continentals, i s’elimina la quota de 10 kg de les espècies eurihalines. Es recorda a tots els pescadors que periòdicament el DACC publica el Pla de repoblacions piscícoles mensual de les zones intensives al web http://agricultura.gencat.cat. 

Zones de pesca controlada i zones lliures sense mort

Al web d’agricultura, es pot consultar el Visor cartogràfic de pesca continental, on es visualitzen totes les zones de pesca lliures sense mort i zones de pesca controlada de Catalunya. A més, també hi ha a disposició de la ciutadania un resum de totes les novetats destacades sobre la normativa de pesca per a la temporada 2022 i molta més informació interessant pel pescadors (normativa, plànols comarcals en pdf, etc).

Obtenció de permisos de pesca

Pel que fa a l’expedició de permisos de pesca, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural manté els canals de l’any passat: telemàticament, al web d’informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya http://tramits.gencat.cat/ca; presencialment, als serveis territorials o a les oficines comarcals del Departament on és imprescindible demanar cita prèvia per a ser atès, i en alguns establiments de zones de muntanya mitjançant la col·laboració de les societats de pescadors.

Espècies exòtiques

Es continua mantenint l’obligació de sacrificar tots els exemplars d’espècies exòtiques invasores capturades a Catalunya, independentment de la mida. A banda, tots els exemplars morts d’espècies exòtiques invasores capturats durant la jornada de pesca podran ser transportats fins al lloc d’eliminació com a residu orgànic.