Forallac i la Diputació de Girona restauren l'emblemàtic portal de la Verge de Peratallada

Els treballs tenen un cost d'uns 29.000 euros

L'Ajuntament de Forallac (Baix Empordà) continua avançant en la tasca de protegir i posar en valor el patrimoni arquitectònic municipal. Després de la restauració de la torre de les Hores i de la descoberta del nou tram de fossat i muralla del carrer Mas Bou, ara li ha arribat el torn al portal de la Verge (s. XIII-XV). Aquest emblemàtic element del conjunt medieval de Peratallada s'ha restaurat íntegrament per conservar-ne l'estructura i frenar el seu deteriorament.

El projecte ha estat redactat pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona i els treballs, que finalitzaran aquesta setmana, s’han adjudicat a l'empresa Chroma Restauració del Patrimoni Arquitectònic, per un import 28.919 euros (IVA inclòs). L'obra compta amb una subvenció de 17.920 euros de la Diputació.

A banda de la seva consolidació general, s'ha aprofitat la intervenció per retirar elements afegits a les construccions originals. S’ha observat que en el punt de connexió entre el portal, la muralla i el mur interior, hi ha un tapiat posterior, d’un 80 cm d’amplada, que era possiblement una obertura del pas de ronda. Se n'ha retirat el tapiat i d’aquesta manera es reconeixen millor les diferents etapes constructives.

També s'ha actuat al portal que dona pas al pati de l’ajuntament vell, ja que la llinda de fusta amenaçava ruïna. D’altra banda, s’ha enderrocat el tapiat contemporani de la muralla que dona al pati i s’estudiarà el parament que quedi a la vista. Posteriorment, es valorarà si es forma un nou parament o es deixa el mur interior vist.

El portal ha patit nombroses reformes, però conserva prou elements per fer-nos una idea de l’estructura original. Es tracta d’un portal de planta quadrangular, del qual només es conserva la part baixa. Era el principal accés a la població i durant l'edat mitjana devia tenir un pont llevadís. A la part interior hi ha una fornícula on, molt després de la seva construcció, s’hi col·locava una imatge de la Mare de Déu.